Dr. Enrique LecumberriEnrique Lecumberri, exmagistrat del Tribunal Suprem i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar al IV Acte Internacional-Congrés Europeu d’Investigacions Interdisciplinàries de la RAED, que es va celebrar el passat mes de juliol a diverses capitals de la Mediterrània, el treball “Del adulterio y amancebamiento a las parejas de hecho”, on repassa de forma succinta les figures jurídiques que han portat a la legislació espanyola de ser una de les més conservadores a alinear-se amb les actuals legislacions europees.

En aquest mateix sentit, tant els articles del codi penal referits a aquesta matèria com el que recull el dret civil a la majoria de Comunitats Autònomes al respecte entronca d’alguna manera amb les penes i drets que va reconèixer la República Espanyola fins al 1939. “A Espanya, si exceptuem al Codi Penal republicà, sempre va ser penalitzat el delicte d’adulteri fins a la llei de 26 de maig de 1978, promulgada sota el Govern d’Adolfo Suárez, és a dir, uns mesos abans de la promulgació i publicació de la Constitució Espanyola de 27 de desembre del 1978 i uns mesos abans de l’aprovació de la llei de reforma política de 4 de gener del 1977″, recorda l’acadèmic.

Quan al reconeixement de les parelles de fet, Lecumberri recorda que va ser Catalunya la primera Comunitat Autònoma que va aprovar una llei al respecte el 1998. “El desig del legislador per regular les parelles de fet va ser precisament posar fi a aquelles relacions extra-conjugals que d’acord amb la legislació espanyola no es consideraven matrimonis”, especifica. Avui dia, una àmplia majoria social espanyola accepta i comparteix la legislació actual en aquestes matèries.