Joaquim Gironella, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar en el IV Acte Internacional-Congrés Europeu d’Investigacions Interdisciplinàries de la RAED, que es va celebrar el passat mes de juliol a diverses capitals de la Mediterrània amb l’exposició del treball “Fotoenucleación de la glándula prostática obstructiva con láser tulio (ThuLEP)”, en el qual ressenya els diferents tractaments que conviuen actualment al tractament mèdic o quirúrgic de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP), molt freqüent entre gent gran, destacant la cirurgia no invasiva que permet l’ús dels diferents làsers endourológicos que existeixen.

“La cirurgia oberta encara molt utilitzada en el present hauria deixat d’utilitzar-se tant per la seva morbiditat com per les alternatives quirúrgiques altament resolutives de la medicina moderna: com la resecció bipolar endoscòpica i la cirurgia laparoscòpica. Tanmateix, l’aparició als últims anys de diferents làsers endourològics amb diferents propietats, han modificat de forma substancial els mètodes quirúrgics del tractament de la hipertròfia prostàtica”, destaca Gironella al seu treball.

Dr. Joaquim GironellaPer a l’acadèmic, un dels especialistes més reconeguts a Espanya al tractament d’aquesta hiperplàsia, la irrupció dels làsers als tractaments endoscòpics de l’HBP és un fet innegable des de fa uns 15 anys que ha guanyat terreny a la resecció transuretral de pròstata clàssica. Entre els seus avantatges destaca l’escàs dany tissular, una major penetració d’energia als teixits, menor sagnat, una recuperació més ràpida i confortable per al pacient i una major seguretat, ja que l’energia làser actua sobre el teixit diana i no el circumdant.

Quant a la fotoenucleació endoscòpica de pròstata amb làser tuli, Gironella assegura que és una tècnica innovadora mínimament invasiva i eficaç, que permet el tractament resolutiu de la glàndula prostàtica hipertròfica, de totes les mides i sense els efectes dramàtics de la cirurgia clàssica. “La tècnica quirúrgica de la fotoenucleació es pot considerar com la culminació d’un extraordinari èxit metodològic, on tecnologia, innovació i imaginació es donen de la mà per resoldre una patologia funcional que afecta la qualitat de vida d’una gran part de la població masculina”, conclou l’acadèmic.