Laureano Molins
Cap de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Clínic de Barcelona, president de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)-Catalunya Contra el Càncer i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914

Article publicat al diari “La Vanguardia” el passat 22 d’abril del 2020

Covid-19: càncer i crisi socio-econòmica

Laureano Molins López-Rodó

Dr. Laureano Molins

Laureano Molins alerta que l’actual crisi provocada per la Covid-19 dificulta encara més el tractament del càncer en persones que passen per dificultats econòmiques. “Una família pot arribar a augmentar les seves despeses destinats a la salut entre un 4% i un 15% després d’un diagnòstic de càncer, és a dir, una despesa mitjana entre 100 i 300 euros mensuals”. Aquesta situació acostuma a generar un desajust a l’economia familiar que porta a molts a reduir a la força les despeses de primera necessitat com l’alimentació o l’habitatge. “Aquestes famílies entren en extrema vulnerabilitat a causa del càncer i aquestes xifres es veuen augmentades a causa dels efectes socials de la Covid-19”, adverteix l’acadèmic.

Per aquest motiu l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)-Catalunya Contra el Càncer ha posat en marxa la creació d’un fons d’ajuda econòmica d’emergència per a les necessitats socials de malalts de càncer i les seves famílies, dotant-lo inicialment amb tres milions d’euros “Aquest fons d’emergència es posa a disposició dels que més ho necessiten amb l’objectiu d’estar, més a prop que mai i d’una manera concreta, amb aquells que passaran per una situació de major vulnerabilitat arran de la pandèmia de la Covid-19”. Molins convida a qui pugui fer-ho a contribuir amb aquest fons solidari en un moment d’extrema necessitat.

Llegir l’article