Maria Àngels Calvo
Catedràtica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona; acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Intervenció de Maria Àngels Calvo a la sessió científica organitzada el passat 23 d’abril per la Acadèmia Iberoamericana de Farmàcia i l’Acadèmia Nacional de Farmàcia i Bioquímica de l’Argentina i celebrada per videoconferència

Els animals, agents reservoris i de transmissió

L’evidència actual suggereix que el virus SARS-CoV-2 va sorgir d’una font animal i s’estan realitzant investigacions per trobar aquesta font (incloses les espècies involucrades) i establir el paper potencial d’un reservori animal en aquesta malaltia. Tot i així, fins ara no hi ha prou evidència científica per identificar la font o explicar la ruta original de transmissió d’un animal a l’home, si bé es cita amb insistència la possibilitat que el pangolí hagi exercit un paper crucial en aquest procés.

Les dades aportades sobre la seqüència genètica revelen que el virus SARS-CoV-2 està molt relacionat amb altres coronavirus que circulen en les poblacions de ratpenats Rhinolophus i també s’avalua la possibilitat que la transmissió a humans involucri un hoste intermediari. Els primers casos, semblaven estar relacionats amb un mercat de marisc, peix i animals vius, però posteriorment, s’han registrat nombrosos casos sense relació amb aquest tipus d’establiments i que evidencien la capacitat de transmissió humana.

La pandèmia desencadenada pel virus SARS-CoV-2 planteja la possibilitat que alguns animals s’infectin a través del seu contacte proper amb humans infectats. Fins a la data no hi ha evidència que els animals de companyia propaguin la malaltia. Per tant, no hi ha justificació per prendre mesures contra els animals de companyia que puguin comprometre el seu benestar.

Els Serveis Veterinaris de la Regió Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de la Xina van informar a l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) que dos gossos van ser infectats amb el virus SARS-CoV-2, després de la seva exposició propera als seus propietaris, diagnosticats de Covid-19. La prova, realitzada per PCR en temps real, va mostrar la presència de material genètic de virus SARS-CoV-2. No s’ha pogut determinar si les proves positives es devien a la presència de partícules virals intactes (infeccioses) o fragments d’ARN (no transmeten la malaltia) o si el gos presentava partícules víriques per contacte amb el pacient com podria tenir-les qualsevol tipus d’objecte.

Un altre cas, en animals domèstics, s’ha donat a conèixer a Bèlgica on un pacient infectat per coronavirus ho va transmetre al seu gat. També s’han detectat i confirmat casos en animals d’un zoològic de Bronx, que van ser infectats a partir d’un cuidador que era asimptomàtic. Les autoritats sanitàries insisteixen que es tracta de casos aïllats, que no són la norma. No hi ha, per tant, evidències que els gossos i gats juguin un paper en la propagació d’aquesta malaltia humana.

A causa que els animals i les persones poden compartir malalties, a les que anomenem zoonòtiques, es recomana que les persones infectades amb SARS-CoV-2 limitin el contacte amb animals de companyia i altres animals fins que es conegui més informació sobre el virus. S’aconsella que en la mesura del possible sigui una altra persona qui s’encarregui d’ells. Si han de tenir cura de la seva mascota, han de mantenir estrictes condicions d’higiene i fer servir mascareta.

Si bé no hi ha evidència que una infecció per SARS-CoV-2 es propagui d’un animal a un altre, mantenir els animals que donen positiu per SARS-CoV-2 lluny dels animals no exposats és la millor pràctica. En induir la infecció per SARS-CoV-2 en diverses espècies, mitjançant la inoculació d’una dosi viral alta es va evidenciar en gats i fures, no així en gossos, aus, porcs, cavalls, entre altres animals. Aquests resultat permetran comprendre la gamma d’hostes del nou coronavirus i la seva patogènesi i col·laborar a desenvolupar models animals per a estudis del tractament i prevenció a partir d’assajos de fàrmacs i vacunes.

En relació amb els aliments, podem indicar que l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) està fent un seguiment de la situació en relació amb el brot de la malaltia del coronavirus (Covid-19) que està afectant un gran nombre de països de tot el món. En l’actualitat no hi ha proves que els aliments puguin ser una font o una via de transmissió probable de virus. Les experiències d’anteriors brots de coronavirus afins, com el coronavirus causant de la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV) o el coronavirus causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV), indiquen que no es va produir transmissió a través del consum d’aliments. Actualment no hi ha proves que suggereixin que l’actual coronavirus sigui diferent en aquest sentit.

En relació amb la seguretat dels aliments, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat recomanacions per a la prevenció, que també inclouen assessorament sobre el manteniment de bones pràctiques higièniques durant la preparació i la manipulació dels aliments, entre les quals destaquen rentar-se les mans, cuinar bé la carn i evitar la possible contaminació creuada entre aliments cuinats i no cuinats. Tot i que és improbable que aquest virus es transmeti a través d’aliments, el rentat regular de mans i les regles d’higiene per a la preparació d’aliments s’han d’observar estrictament en manipular-los. Aquests coronavirus són sensibles a la calor, de manera que el risc d’infecció també es pot reduir per cocció dels aliments.

Tot i que encara hi ha molta incertesa sobre l’origen de virus SARS-CoV-2, d’acord amb les recomanacions de l’OMS, com a precaució general, en visitar mercats d’animals vius i mercats de productes d’origen animal s’han d’aplicar mesures generals d’higiene, així com evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca i evitar el contacte amb animals malalts o productes d’animals en mal estat. S’han de prendre precaucions per evitar el contacte amb les deixalles o fluids animals de terra o les superfícies de botigues i instal·lacions de mercat.

Segons les bones pràctiques generals de seguretat alimentària, la carn crua, la llet o els òrgans dels animals s’han de manipular amb cura per evitar la possible contaminació creuada amb aliments crus. La carn de bestiar sa que es prepara i serveix d’acord amb els principis de bona higiene i seguretat alimentària segueixen sent correctes per a ser consumits. Segons la informació actualment disponible no es recomanen restriccions comercials d’animals ni de productes d’origen animal.