Albert Bosch
Catedràtic de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, president de la Societat Espanyola de Virologia i acadèmico de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914

Entrevista publicada pel portal especialitzat Tecnoaqua el passat 20 d’abril del 2020

Tecnoaqua, portal especialitzat en la gestió industrial de l’aigua, va entrevistar l’acadèmic Albert Bosch, considerat un dels principals experts en la relació del coronaviurs SARS-CoV-2 amb l’aigua. El seu grup de recerca sobre virus entèrics està realitzant mostres d’aigua i aigües residuals per determinar la presència d’aquest coronavirus i la seva evolució. Bosch confirma la presència de la SARS-CoV-2 en les aigües residuals, tot que probablement no infectiva, i assenyala que és interessant controlar la presència del coronavirus quan els casos remetin i, sobretot, quan ja no es detectin casos simptomàtics com a estratègia davant d’aquest virus.

Albert Bosch Navarro

Dr. Albert Bosch

“Es pot detectar material genètic de la SARS-CoV-2 a les aigües residuals, per això aquestes anàlisis són una bona eina per estudiar l’epidemiologia de la Covid-19. Tot i així, encara no es pot determinar si el virus està present en forma viable o infectiva en aquestes aigües, encara que tot ens fa pensar que no, per la seva estructura poc estable, per excretar en la femta ja majorment inactivat i per les dades aportades per estudis realitzats amb altres virus similars que s’han pogut estudiar més profundament” , assenyala Bosch en una de les seves respostes.

Bosch va liderar el passat estiu el XV Congrés Nacional de Virologia, que es va celebrar a l’Auditori Axa de Barcelona. La cita va englobar la XI Trobada Internacional de la Xarxa Mundial de Virus, un grup de treball de referència que reuneix els viròlegs més prestigiosos a nivell mundial i que presideix Christian Bréchot, de la Universitat del Sud de Florida. La conferència inaugural del congrés va anar a càrrec de Robert C. Gallo, de l’Institut de Virologia Humana de la Universitat de Maryland, un dels principals experts en el camp dels retrovirus humans.

Llegir l’entrevista