Teresa Freixes, catedràtica Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe i acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), defensa el manifest de l’Associació per a la Defensa dels Valors de la Transició contra la reforma del Codi Penal i en defensa de l’ordre constitucional en una entrevista publicada pel diari “La Razón” el 27 de desembre passat. L’acadèmica mostra la seva preocupació davant del que considera violacions sistèmiques de l’estat de dret que es produeixen aquests dies encoratjades des de les institucions i adverteix que la democràcia i el sistema constitucional estan en perill.

“Per poder tramitar reformes de la llei orgànica del Tribunal Constitucional o la llei orgànica del Poder Judicial, el tràmit correcte seria la presentació d’un projecte de llei. Es tracta d’una norma de gran importància perquè és el desenvolupament d’òrgans constitucionals molt rellevants, per tant, cal fer les reformes amb totes les cauteles i amb tots els dictàmens previs. El tràmit d’esmenes a una reforma del Codi Penal és un frau de llei perquè el reglament parlamentari s’està utilitzant amb una finalitat que no és la seva.

Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

Les esmenes serveixen per reformar una llei sobre la qual s’està debatent perquè consti la posició de tothom. Ja existia jurisprudència del Tribunal Constitucional dient que el tràmit d’esmenes no era adequat per fer reformes en lleis no vinculades”, considera sobre les últimes iniciatives legislatives promogudes des del Govern, des de la reforma del delicte de malversació i de sedició a la del sistema d’elecció de magistrats de l’alt tribunal, suspesa cautelarment pel mateix Tribunal Constitucional en una interlocutòria sense precedents.

Per a Freixes, aquestes reformes posen en perill l’estat de dret, la democràcia i el sistema constitucional a Espanya. I això ja ha posat en alerta les autoritats europees, que compta amb mecanismes per intervenir com ja ho ha fet a països com Polònia i Hongria. En aquest sentit, recorda que les institucions de la Unió Europea ja havien advertit Espanya per l’incompliment en temes concrets, però ara s’ha posat en dubte el compliment sistèmic.

L’acadèmica denuncia també l’escassa capacitat crítica de la societat espanyola davant l’actitud de les seves institucions. “La societat civil espanyola està molt despistada. Som l’únic país que no ensenya a l’educació obligatòria com funcionen les institucions, quins són els nostres drets o la relació amb Europa. No tenim educació en aquest sentit i, per tant, és molt fàcil que el populisme cali”, conclou.

Llegiu l’entrevista