Tribuna Plural, la revista de la Reial Acadèmia de Doctors (RAD), dedica el seu número 7 al Congrés Internacional celebrat a Mèxic el passat octubre i publica tots els treballs que s’hi van presentar. La publicació repassa en un monogràfic de més de 500 pàgines l’esdeveniment, amb articles específics de les seves principals impulsors: el president de la RAD, Alfredo Rocafort, introductor de l’especial al costat del acadèmic de número i editor de Tribuna Plural Joan Francesc Pont Clemente; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores, i el rector de la Universidad La Salle La Laguna i president de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (Cieslag), Luis Arturo Dávila.

Ordenat en els tres eixos en què es va articular el Congrés (Gestió estratègica de les organitzacions, Gestió de la innovació i desenvolupament personal i Gestió del capital humà i cultura organitzacional), el monogràfic repassa les propostes dels investigadors mexicans i espanyols en una presentació amb gràfics, bibliografia i resum que facilita la seva lectura. Es tracta del segon monogràfic de la revista i el tercer número que s’edita aquest 2015.