El canal de YouTube de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ja disposa del vídeo-resum de l’acte d’ingrés com a acadèmic corresponent de José Ángel Brandín, doctor en Govern i Cultura de les Organitzacions, que es va celebrar el passat 6 de juny a la sala d’actes de Foment del Treball Nacional, seu de l’Acadèmia. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La confianza razonada: un medio para la gestión de la incertidumbre en los procesos de las organizaciones”. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número José Daniel Barquero. A l’acte van assistir més de 100 persones i una vintena d’acadèmics.

Especialista en avaluació de riscos, control intern i auditoria interna i actual director d’Auditoria Interna a Espanya del grup d’empreses aeronàutic International Airlines Group (IAG), el nou acadèmic va analitzar al seu treball les facetes i diferents graus de la confiança dins de l’empresa, tot aturant-se en el que s’anomena la confiança raonada i el seu valor estratègic per a qualsevol societat mercantil. Després de definir el concepte mitjançant una sèrie de punts i condicionants, analitzar la relació entre la confiança i la desconfiança dins el marc de l’organització empresarial, definir i alertar sobre la confiança incondicional i ressenyar l’origen i avaluar la fiabilitat, el nou acadèmic va abordar el desenvolupament d’aquesta confiança raonada en el si de l’organització partint de la relació entre cooperació i confiança i va posar en consideració el seu valor davant la gestió de la incertesa.

“A l’àmbit de les organitzacions no s’aconsegueix copsar totalment l’essència de la confiança, les perspectives que la identifiquen principalment com un estímul per a la creativitat, la innovació, la satisfacció, la cohesió, la vinculació i la motivació o la productivitat; com a mitjà facilitador en la gestió del conflicte, la negociació, l’assumpció de la cadena de comandament, la coordinació, la cooperació i l’intercanvi d’informació i coneixement en i entre les organitzacions, o bé com a complement al poder de les jerarquies i als incentius econòmics propis del mercat per dirigir les transaccions econòmiques”, va considerar Brandín.

Vídeo resum

Vídeo complet