Palais de Justice ParisFrancisco López Muñoz, professor de Farmacologia i director de l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat Camilo José Cela i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 11 de març a la conferència final del Projecte Europeu per Prevenir el Racisme i la Intolerància, celebrat a París sota l’organització de la Delegació Interministerial Francesa per Combatre el Racisme, l’Antisemitisme i l’Homofòbia. L’acadèmic va ser convidat pel Ministeri de Justícia francès com a representant de la societat civil espanyola en reconeixement de la seva llarga trajectòria en la defensa dels Drets Humans i lluita contra l’antisemitisme.

Dr. Francisco López Muñoz

Dr. Francisco López

El Projecte Europeu per Prevenir el Racisme i la Intolerància ha tingut per objectiu principal millorar el règim sancionador penal en relació als delictes d’odi, incloent-hi el racisme i la discriminació per raons de religió o nacionalitat, davant la proliferació a Europa d’aquest tipus de conductes. El projecte ha pretès millorar els intercanvis entre els actors judicials de quatre països de la Unió Europea (França, Regne Unit, Alemanya i Espanya), així com efectuar una anàlisi de les mesures i disposicions ja existents a cada país, incloent-hi mesures alternatives per procediments criminals, identificar mesures innovadores per a aquests problemes i difondre les millors pràctiques a les parts interessades a altres països.

Amb fons europeus, el projecte va començar el seu camí el novembre del 2017 i després de diferents reunions de treball durant l’últim any i mig, incloses visites de camp als quatre països involucrats, s’ha elaborat una Guia de Bones Pràctiques per a la lluita contra el racisme i la xenofòbia que serà presentada a tots els països de la Unió Europea, així com als responsables del Consell d’Europa, de la Comissió Europea i de l’Agència Europea de Drets Fonamentals.

A la conferència final del projecte es va analitzar a fons la resposta legal al racisme i la intolerància, el discurs de l’odi a les xarxes i la sensibilització en matèria de cooperació per part de diverses organitzacions de la societat civil. A aquesta reunió van assistir representants dels 28 països membre de la Unió Europea, fonamentalment experts en matèria legal i judicial, inclosos magistrats i fiscals, així com d’altres experts en matèries relacionades i representants d’organitzacions de la societat civil.