Joan Francesc Pont, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona, acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED); Joan Francesc Corona, director general de l’Institut de l’Empresa Familiar i acadèmic numerari de la RAED, i Antonio Durán-Sindreu, director del Màster en Fiscalitat de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i també acadèmic numerari de la RAED, formen part del grup d’experts tributaris elegits per la patronal catalana Foment del Treball que es va constituir formalment el 7 de març passat per analitzar i elevar propostes pròpies al comitè d’experts creat pel Ministeri d’Hisenda, que té com a objectiu analitzar el sistema fiscal per millorar-ne l’eficiència, garantir els recursos públics i adaptar-lo als reptes del segle XXI i elaborar el Llibre Blanc sobre la Reforma Tributària.

El grup explorarà fórmules per aconseguir una harmonització impositiva dels impostos de patrimoni, successions i donacions i una reforma de societats a tot l’Estat, tot i que amb una incidència especial a Catalunya. Tot i que la regulació d’aquests tributs és estatal, la seva aplicació és competència de les comunitats autònomes. S’articularà en quatre àmbits d’actuació per, en primer terme, fer una anàlisi de la fiscalitat general a Catalunya, quin esforç es fa i quin impacte té. Un segon àmbit tractarà de definir la relació entre l’Agència Tributària i els contribuents per millorar-ne el funcionament i com facilitar la defensa dels drets contribuents. Amb l’anàlisi vindrà una proposta de mesures per cooperació entre el contribuent i l’administració per generar menys litigis. En tercer lloc, abordarà els impostos cedits a Catalunya i també els mateixos cedits, com és el cas dels impostos de tipus mediambientals i les taxes i preus públics, com ara el cànon de l’aigua. Per acabar, estudiarà la relació entre la despesa pública i els ingressos propis, idees de millor per ser més eficient.

Durant la presentació d’aquest grup d’experts, el president de Foment del Treball i acadèmic d’honor electe de la RAED, Josep Sánchez Llibre, es va referir a la desigualtat fiscal que pateixen els ciutadans i els empresaris catalans. “Considerem que els catalans, les famílies i les empreses, paguem molts més impostos que la resta de territoris espanyols. Les famílies i les empreses catalanes patim un excés de pressió fiscal i paguem molts més impostos que la resta de ciutadans de l’Estat i l’excés d’impostos propis de la Generalitat no ajuda a la competitivitat catalana, com es demostra amb impostos que només existeix aquí”, va assenyalar.

Per la seva banda, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, va incidir que la patronal va decidir ara fa uns mesos crear aquest grup per combatre l’excessiva càrrega fiscal que pateixen empreses i particulars. “Volem ser més competitius i contribuir a incrementar la generació de riquesa i a reforçar la cohesió social”. En aquest sentit, el conseller de la Presidència de Foment, Manuel Silva, va indicar que l’objectiu que tenim és fer anàlisis i una proposta sobre fiscalitat, sobre els impostos propis que afecten persones i empreses i va avisar que el debat fiscal no és un joc de suma zero, demanant rigor a la discussió d’aquesta temàtica.