Santiago Castellà
Senador, director de la Càtedra Tarragona Smart Mediterranean City de la Universitat Rovira i Virgili, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i secretari general de la Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors

El senador Santiago Castellà, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i secretari general de la Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors, ha advocat per un humanisme digital a la seva intervenció final a la Comissió de Funció Pública del Senat, de la qual és portaveu del Grup Socialista, que va aprovar el 6 d’octubre per unanimitat la “Ponència d’estudi sobre la transformació digital de les administracions públiques”. Un ampli informe de gairebé 200 pàgines que ha comptat amb la col·laboració de deu experts acadèmics, empresarials i de les administracions estatal, autonòmica i local.

La Comissió de Funció Pública va proposar, per tal d’impulsar i millorar la digitalització de l’Administració, la creació d’aquesta ponència que ha estudiat la transformació digital de les administracions públiques i l’adaptació a la nova norma de teletreball de les diferents administracions, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, millorar la prestació dels serveis als ciutadans i fer una administració pública sostenible, moderna i competitiva dins de l’entorn europeu. L’informe va ser aprovat de forma unànime i sense modificacions.

“Aquesta ponència ha servit per posar en valor i de manifest la intensa activitat iniciada pel nostre Govern per portar a terme una efectiva transformació digital de les nostres administracions públiques. El pla de recuperació, transformació i resiliència “España Puede”, com a resposta a la pandèmia i als seus efectes sobre la nostra vida econòmica i social, suggereix una sortida proactiva d’aquesta crisi amb un pla d’inversions en reformes que permeti una ràpida i sòlida recuperació i que produeixi una transformació estructural. Sobre les bases de la doble transició ecològica i digital, es pretén posar els fonaments d’un futur productiu més sostenible i inclusiu”, va iniciar l’acadèmic la seva intervenció.

La ponència s’emmarca en aquest pla de recuperació, que entre altres aspectes preveu la posada al dia de l’administració espanyola mitjançant el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025, que preveu una mobilització de recursos per a la transició digital de l’Administració General de l’Estat, de les administracions de les comunitats autònomes i dels diferents nivells de l’administració local. L’arquitectura d’estratègia i planificació es concreta a l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Transformació Digital de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, l’Esquema Nacional de Seguretat, el Pla de Govern Obert 2020-2024 i l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial.

Castellà va alertar de tres grans reptes o perills o focus de tensió: el respecte als drets individuals, sobretot de la intimitat i de la privacitat, de la garantia de la dignitat, així com l’emergència d’una nova generació dels anomenats drets digitals; la ciberseguretat i la protecció enfront de la creixent cibercriminalitat i les vulnerabilitats de l’experiència digital i, finalment, les resistències que s’originen per por al canvi i a la pèrdua de seguretats i privilegis, resistencialismes que es produeixen en tots els processos.

“La nostra generació té el deure d’adoptar un compromís amb els valors il·lustrats per garantir la supervivència a la societat i a l’economia digital. Ha d’emergir un humanisme digital, una millor relació de les persones amb el medi natural; unes millors relacions humanes amb menys explotació, amb menys exclusions i menys patriarcat, unes millors relacions intergeneracionals. Deia Ortega que, ja que tenim el deure de pressentir la novetat, tinguem el valor d’afirmar-la. Doncs bé, ara, en abordar la transició digital de les administracions públiques assumint el deure d’anticipar-nos al futur pròxim, tinguem el valor d’afirmar la primacia absoluta de la dignitat humana i dels valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat que marquen la nostra escarmentada Il·lustració. Alfredo, el projectista de Cinema Paradiso, davant l’arribada de les noves pel·lícules ignífugues després d’haver-se cremat amb les altres, exclamava: ‘Ai, el futur sempre arriba tard’. Doncs el futur està arribant”, ca concloure Castellà seva intervenció.