Joaquim Gironella
Co-director mèdic de Laser Medical Rent i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Joaquim Gironella, reconegut uròleg, co-director mèdic del centre Laser Medical Rent i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presenta a la comunitat científica de la RAED en aquest article d’una forma didàctica i rigorosa els últims avenços en el tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) amb noves tècniques no invasives com el revolucionari sistema d’alta freqüència i vapor d’aigua Rezum.

Tractament mínimament invasiu de la pròstata sense anestèsia

Dr. Joaquim Gironella

Dr. Joaquim Gironella

Biològicament, l’envelliment de l’home i de la dona s’inicia principalment per l’aparell reproductor. En tots dos, anatòmicament, el sistema genital és veí amb l’aparell urinari. En l’home més, la uretra travessa longitudinalment la glàndula sexual prostàtica situada per sota de la bufeta, de manera que l’aparició de símptomes urinaris és freqüent amb l’augment de l’edat biològica.

Des d’aquesta perspectiva, en el gènere masculí, la coincidència d’òrgans compartits de l’aparell reproductor amb l’urinari i més concretament amb la pròstata li confereix a aquesta un especial rellevància. Fet que ens porta a la sospita que l’envelliment en l’home comença amb el desenvolupament natural de la glàndula prostàtica a partir dels 40-45 anys. Amb el temps un percentatge elevat d’homes evolucionarà cap a un creixement hiperplàsic de la pròstata, i sovint, amb un component obstructiu del flux urinari que pot anar associat amb disfunció sexual.

Efectivament, l’edat de l’home és un factor de risc en patologia prostàtica podent presentar el 50% dels homes símptomes a partir dels cinquanta anys. Als 80 anys d’edat el 80% dels homes presenten algun grau d’hiperplàsia prostàtica amb compromís miccional. Feliçment, el tractament de la hipertròfia prostàtica ha anat evolucionant fins a l’actualitat on és possible realitzar teràpies quirúrgiques endoscòpiques minimalistes: només amb analgèsia i, aquest és el gran avanç, a la mateixa consulta de l’especialista.

Efectivament, la gestió dels símptomes de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) ha evolucionat cap a l’atractiva opció de les teràpies ambulatòries mínimament invasives amb tecnologia ablativa. Aquesta atraient opció per als homes inclouria la millora dels símptomes urinaris i l’absència d’aparició d’efectes adversos sobre la sexualitat. Si a això afegim una curta sessió de tractament sense entrar al quiròfan i el retorn normal a les activitats en poques hores, estem acostant-nos a la prescripció d’una teràpia adequada a la realitat social i tecnològica dels nostres dies.

L’ús de l’ablació en medicina no és un fenomen nou. L’objectiu de destruir el teixit anòmal sense haver de tallar ha estat utilitzat àmpliament en cardiologia, dermatologia, ginecologia i en neurocirurgia durant dècades. La utilització de l’ablació en urologia ha anat incrementant-se amb el pas el temps usant energia d’altres fonts com la criocirurgia i els ultrasons d’alta intensitat per al càncer de pròstata.

En el cas de l’HBP diversos procediments d’ablació (TUNA) han estat avaluats des de principis del 1990. No obstant això es van produir elevats ràtios de retractament i persistents símptomes irritatius en el postoperatori immediat, el que va fer declinar l’ús d’aquestes tècniques. La injecció de vapor d’aigua amb el sistema d’alta freqüència Rezum on s’injecta a vapor d’aigua a 105º ha suposat un pas important en la resolució ponderada sota visió del component obstructiu de la pròstata engrandida.

Aquest vapor és capaç de destruir selectivament el teixit prostàtic mitjançant un procés convectiu, és a dir, amb la transferència o transport de calor amb el moviment d’un fluid. El vapor és uniformement dispersat a baixa pressió a la zona de la glàndula prostàtica que prèviament hem injectat amb un determinat volum d’aigua. Aquesta teràpia termal amb vapor d’aigua administrada dosi dirigides i controlades de calor emmagatzemada en vapor d’aigua es distribueix per convecció a la regió obstructiva de la pròstata causant dels símptomes i la incomoditat miccional del pacient.

Hiperplasia Benigna de PróstataCada tractament de 9 segons sobre un total de cinc o sis fa servir 0,42 ml de vapor d’aigua que es dispersa ràpida i uniformement a través dels intersticis del teixit. La condensació de vapor d’aigua allibera energia teòrica emmagatzemada. Les membranes cel·lulars es desnaturalitzen, produint-se així la mort cel·lular immediata i el tancament dels vasos sanguinis. Al mateix temps, es produeix una denervació dels nervis alfa-adrenèrgics de la zona, el que proporciona un tractament uniforme i predictible.

Amb el temps aquest teixit tèrmicament desnaturalitzat és reabsorbit de forma natural per l’organisme, reduint així el volum protático i permetent que el conducte uretral s’obri alleujant els símptomes urinaris. La teràpia termal amb Rezum és l’opció avui en dia idònia per als home de més de 50 anys que ha optat per no prendre medicaments per a la seva disconfort urinari secundari a el creixement de la glàndula prostàtica, o bé que els estan prenent però no estan satisfets. També és l’elecció preferent per als homes que no són candidats a procediments quirúrgics convencionals per a l’HBP, i especialment per als subjectes que no poden rebre anestèsia general o són d’alt risc.

El gran valor afegit de la teràpia termal amb vapor d’aigua és la preservació de la funció sexual en el 98% dels casos tractats. Efectivament, la preservació de l’ejaculació i de l’erecció confereix a aquesta teràpia endoscòpica com l’elecció de preferència de molts pacients que volen preservar la integritat de les seves funcions sexuals.

El tractament termal amb aigua -Rezum- de la simptomatologia prostàtica ha significat per a molts homes la possibilitat de recuperar el benestar miccional d’una manera ràpida, efectiva i senzilla alhora. El procediment ha estat una opció terapèutica a Suècia i als Estats Units des de fa més de cinc anys amb estudis prospectius aleatoritzats que ha demostrat la utilitat de la tècnica, la durada dels seus resultats i la preservació de la funció sexual.

  • Millora de l’IPSS 10,1 (46,7%).
  • Millora de l’cabal + 4,2 ml / s.
  • Retractament als cinc anys: 4,4%.

En el nostre grup de la Unitat Multidisciplinària d’Urologia Làser Medical Rent vam fer a Barcelona el 21 de novembre del 2019 la primera cirurgia prostàtica ambulatòria en consulta amb analgèsia  (sense anestèsia) d’Espanya amb un elaborat protocol logístic i suport tecnològic. En l’actualitat, es fan mensualment diverses intervencions ambulatòries en consulta amb teràpia termal a pacients que acudeixen de diversos països o ciutats tornant a les poques hores a les seves destinacions.

En resum:

  • És una teràpia alternativa als medicaments per a l’HBP.
  • A la majoria dels pacients s’observa una millora dels símptomes en un termini de dues setmanes.
  • No requereix anestèsia general ni espinal.
  • Preserva la funcions sexuals i urinàries.
  • Permet als pacients reprendre l’activitat quotidiana en qüestió d’hores.