“Manual d‘anàlisi d’empreses cotitzades”, una obra coordinada per Oriol Amat, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914, i editada per l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) i el Consell General d’Economistes s’ha convertit en una guia de referència per als inversors en borsa. El llibre, en què han col·laborat reconeguts analistes, explica en detall els models i conceptes necessaris per seleccionar les millors opcions dels mercats de valors amb criteris rigorosos.

L’obra descriu, així mateix, les diferents tècniques d’anàlisi sobre empreses cotitzades, tant d’aspectes qualitatius que donen informació fonamental per a l’avaluació de l’empresa com de tècniques d’anàlisi d’estats financers, oferint un enfocament detallat tant des del punt de vista acadèmic com professional.