Aparició a la premsa de les activitats de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant el mes de març del 2016, relatives als acadèmics Juan Carlos García-Valdecasas, Montserrat Guillén i Francisco López Muñoz.

Ingrés com a acadèmic de número a la RAED de Juan Carlos García-Valdecasas:

Participació de Montserrat Guillén a un seminari de la Universitat de Liverpool:

Ingrés com a acadèmic corresponent a la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis de Francisco López Muñoz: