Gregorio Valera presenta al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social el “Libro blanco de la nutrición de las personas mayores”

Gregorio Varela, president de la Fundació Espanyola de la Nutrició i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar el passat 17 de desembre al Saló d’Actes Ernest Lluch del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, el “Libro blanco de la nutrición de las personas mayores”, elaborat per més de 130 experts dels camps de la nutrició, la geriatria i la gerontologia i que ell ha coordinat. L’obra ha estat editada per la pròpia Fundació Espanyola de la Nutrició i per la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Es tracta d’una anàlisi global i multidisciplinar que recull, amb la major evidència científica disponible i de manera integrada, les debilitats i fortaleses de la nutrició de la gent gran.

La publicació, que consta de 10 mòduls distribuïts al llarg de 82 capítols, compta entre els seus autors a especialistes de el camp de la nutrició o matèries afins, molts d’ells representants del món científic, acadèmic, comunitari o clínic, a més d’altres professionals i tècnics de les diferents administracions amb responsabilitats al camp de la nutrició, la geriatria i la gerontologia. El “Libro blanco de la nutrición de las personas mayores” aborda aspectes fonamentals del benestar i la salut d’aquest sector de la població com ara l’alimentació i els estils de vida saludables, els factors de risc i patologies associades a l’alimentació més habituals en aquestes edats, la qualitat nutricional dels aliments en la gent gran i la dieta mediterrània com a model alimentari que seguir, entre d’altres.

Els autors de la publicació consideren que millorar la comprensió de l’envelliment pot ajudar amb el desenvolupament d’estratègies terapèutiques i preventives per millorar la longevitat i la qualitat de vida. De manera que les institucions sanitàries i socials han de dirigir les seves actuacions de promoció de la salut en treballar les eines de formació i empoderament o adquisició d’habilitats per enfrontar els canvis fisiològics, socials i funcionals intrínsecs al procés d’envelliment.

Catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat CEU-San Pablo, responsable del seu Grup de Recerca en Nutrició i Ciències de l’Alimentació, Varela creu que l’alimentació i la nutrició “han d’oferir solucions a la gent gran a la pèrdua de les seves capacitats sensorials, en la problemàtica de la deshidratació que en moltes ocasions pot agreujar-se per la polifarmàcia o un entorn social no amable perquè aquest important nucli de població pugui mantenir els seus hàbits alimentaris i gaudeixi d’una seguretat alimentària, principalment en les grans ciutats”.

Varela és també impulsor de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Ciències de l’Alimentació, que des de fa més d’una dècada és un referent de l’àmbit alimentari i nutricional mitjançant la promoció de l’ús sostenible dels recursos alimentaris així com per garantir una informació veraç, acreditada i independent dels temes relacionats amb l’alimentació i la nutrició.