Alfredo Rocafort presenta l’estratègia de la Reial Acadèmia per als propers cinc anys

Alfredo Rocafort, acadèmic de número i president de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha presentat un avenç del Pla Estratègic 2020-2025 amb el qual la institució vol dotar-se de les eines necessàries per afrontar el seu futur i complir amb la seva missió de referent cultural i científic des d’una perspectiva multidisciplinària en la societat catalana, espanyola i europea partint de la base d’un projecte integrador i plural. Un pla ambiciós que se sustenta en la recentment creada Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors i en l’esforç i compromís personal de cada un dels acadèmics. Per fer realitat aquest projecte, la RAED s’ha dotat d’un nou Departament de Desenvolupament Corporatiu i Relacions Institucionals que ja està donant els seus primers fruits.

“Durant l’últim sexenni, l’Acadèmia ha emprès un itinerari nítidament renovador per poder complir millor amb la seva missió dotant-se dels recursos humans i materials, així com reforçant la seva posició institucional, amb l’objectiu de ser capaç de traslladar la seva vocació científica des dels Estatuts fins a la complexa realitat del present i del futur i poder passar des de les idees als èxits concrets i mesurables. És per això pel que, durant l’any en curs, la Junta de Govern ha obert un procés dialogat i participatiu per a la redacció i aprovació del Pla Estratègic 2020-2025 de la Reial Acadèmia Europea de Doctors”, explica Rocafort.

La intenció de la Junta de Govern és elaborar un document institucional, útil com a corporació pensant en els gestors vinents. “No es tracta de crear una Acadèmia ex novo, sinó de dialogar sobre com projectar l’Acadèmia actual, la que tenim, cap al futur”, considera el president de la RAED, que fixa els àmbits de treball marcats en aquesta estratègia: “Fem una crida urgent a incrementar els nostres esforços per complir amb aquesta missió i continuar sent una comunitat de prestigi internacional, organitzant, a més de les activitats científiques pròpies de les seccions que conformen l’Acadèmia, debats, conferències, manifestos, expedicions, cicles de formació i premis de reconeixement per contribuir a la millora de la societat al voltant dels següents grans temes: Sostenibilitat i Canvi Climàtic, Salut, Educació, Ètica i Valors, Smart Cities, Noves Tecnologies i Big Data, Economia, Política i Riscos”.

El nou Departament de Desenvolupament Corporatiu i Relacions Institucionals ha editat una completa documentació sobre els actius que per l’Acadèmia suposen els seus membres i treballa amb l’objectiu d’oferir respostes des de l’Acadèmia als desafiaments globals; influir i connectar persones, institucions i organitzacions que comparteixen els valors de la institució, transferir el coneixement acadèmic i desenvolupar el networking de la Reial Corporació per connectar amb el millor talent. Tot això es traduirà en la signatura de convenis de col·laboració, patrocinis i experiències d’intercanvi professional i acadèmic. “El nostre compromís és emprendre, millorar, transformar per inspirar al món mitjançant el nostre coneixement. Una manera de començar a canviar el rumb, de crear història des del coneixement i l’experiència”, conclou Rocafort.

Fullet fundraising