“Hi ha una necessitat urgent d’elevar la guàrdia democràtica i tornar a posar a la democràcia representativa en el centre de les polítiques econòmiques europees”

Ina Piperaki

Ina Piperaki

Ina Piperaki, acadèmica corresponent per a Grècia de la Reial Acadèmia Europa de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va presentar davant el Parlament Europeu, dins el col·loqui “Repenser l’Europe”, el treball “Une nouvelle vision pour l’Europe: engagement citoyen et volonté humaniste”, on proposa una sèrie de mesures urgents per fer de la Unió Europea (UE) un marc de convivència i democràcia en què s’identifiquin i impliquin tots els seus ciutadans. “Hem de fer que Europa sigui un objecte de desig per als europeus”, assenyala.

Aquestes prioritats apuntades per Piperaki passen, fonamentalment, per reforçar el paper polític de la Unió, amb un Parlament elegit directament pels ciutadans i per una integració econòmica i fiscal real. Tot això garantit pels mecanismes democràtics que emanen del caràcter europeista originari de la UE. “Hi ha una necessitat urgent d’elevar la guàrdia democràtica i tornar a posar a la democràcia representativa al centre de les polítiques econòmiques europees. Ja és hora de sortir de l’opacitat en la qual evoluciona aquest poder europeu en introduir en el seu cor una institució democràticament triada. Només una Assemblea Parlamentària té la legitimitat necessària per recordar al govern de la zona de l’euro les seves responsabilitats”, reflexiona l’acadèmica.

Piperaki considera que només aquesta visió transnacional pot garantir el futur d’una Unió Europea forta i profundament democràtica. “La democràcia és un règim molt fràgil i depèn de la voluntat, la llibertat, el sentit de l’humanisme i la maduresa de les persones o els pobles. Des de 2010 la nostra posició ha estat la creació de partits europeus transnacionals, l’elecció d’un Parlament Europeu per sufragi universal transnacional directe, que debati projectes presentats per llistes també transnacionals”, argumenta.

Aquest Executiu europeu representatiu podria lluitar amb eficàcia contra el populisme i afrontar amb garanties assumptes d’especial rellevància com la immigració, el canvi climàtic i lluitar contra les desigualtats de tota mena, considera Piperaki. “Necessitem un Govern europeu i un ministre europeu d’Economia i Finances que fomenti i doni suport a les reformes estructurals als nostres Estats membre i actuï amb decisió en les polítiques d’ocupació, el creixement, la convergència fiscal, la cohesió social i la solidaritat, tan necessària per fer front a crisis múltiples i diverses”, finalitza l’acadèmica.