Albert Biete aborda els reptes de la radioteràpia intraoperatòria al seu ingrés a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Albert Biete, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el passat 17 d’abril en una cerimònia que es va celebrar a Barcelona. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La radioteràpia intraoperatòria: una contribució a la millora dels resultats de la cirurgia del càncer”. Li va respondre l’acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Medicina i al seu torn acadèmica de número i presidenta de la Secció de Ciències de la Salut de la RAED Maria Àngels Calvo.

En el seu discurs, Biete va introduir les bases de l’anomenada radioteràpia intraoperatòria, aquella dosi de radiació ionitzant (electromagnètica o d’electrons accelerats) que s’administra en el transcurs de l’acte quirúrgic aprofitant l’accés que permet el camp operatori, i va repassar la història de la seva aplicació a Espanya, un camí de més d’un segle marcat per les dificultats i riscos. “Sense tot aquest difícil camí no hauríem arribat a que la radioteràpia intraoperatòria sigui ara comuna i decisiva en el tractament, per exemple, del càncer de mama”, va assenyalar el nou acadèmic.

Xifres en mà, Biete va assenyalar l’estat de l’aplicació d’aquest tractament a Catalunya, la tecnologia que l’acompanya i les últimes pràctiques per al tractament de tumors localitzats a la cavitat abdominal gràcies a la posada en pràctica de noves tècniques en diversos països.

Calvo, per la seva banda, va destacar la reconeguda trajectòria acadèmica i professional de Biete i va fer èmfasi en la seva capacitat per afrontar reptes i tècniques tan complexes i controvertides com la de la radioteràpia intraoperatòria. Per a la acadèmica, els avenços només arriben de la mà de qui assumeix riscos com és el cas del recipiendari.