José María Baldasano
Catedràtic emèrit d’Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, consultor del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

José María Baldasano

Dr. José María Baldasano

José María Baldasano, catedràtic d’Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), presentarà dins del projecte Reptes Vitals per a una Nova Era que impulsa la RAED l’estudi “La mobilitat urbana condicionada per la qualitat de l’aire i el canvi climàtic”, on reflexionarà sobre la necessitat de descongestionar les ciutats de vehicles contaminants i on establirà les bases fonamentals per portar a la pràctica un pla tan ambiciós com necessari. El primer lliurament de Reptes Vitals veurà la llum a principis del 2021 amb l’objectiu d’establir-se com un informe pluridisciplinar anual de referència sobre la nova realitat que sorgeix després de la pandèmia.

L’acadèmic assenyala que sovint s’oblida una obvietat: que l’ésser humà té la necessitat fisiològica de respirar un aire no contaminat, tot i que més de la meitat de la població del planeta, que a dia d’avui s’agrupa en grans nuclis urbans, no pot fer-ho a causa de la contaminació atmosfèrica, generada bàsicament pels motors de combustió. Per evitar-lo assenyala que no n’hi ha prou amb les declaracions o plans a mig i llarg termini que no estiguin basats en canvis realistes de models de mobilitat, més encara que en legislacions estrictes.

Contaminación urbanaEn aquest sentit, i després d’assenyalar àmpliament amb dades l’evolució de la contaminació de l’aire i el seu impacte tant sobre la salut com sobre l’economia, proposa diversos punts de partida per desenvolupar amb èxit plans de descongestió del vehicle als centres urbans, plans de electrificació tant del transport públic (autobusos-taxis) com privat, plans de càrrega elèctrica intraurbana en garatges privats i d’aparcament a les zones urbanes i d’alta potència interurbana, plans de modernització de parc circulant, plans del servei de transport públic amb visió d’àrea metropolitana, plans de connexió intermodal, plans de mobilitat digital i plans d’hidrogenació per al transport marítim i aeri.

Per a l’estudiós és fonamental establir una sinèrgia entre el transport, l’accessibilitat, la mobilitat i la gestió urbana, així com promoure l’intercanvi d’informació i bones pràctiques entre sistemes de transport i les seves ciutats i establir xarxes de cooperació regionals, entre professionals, autoritats, associacions i usuaris. Així ho desenvolupa en el seu estudi per a la Reial Acadèmia.

Reptes Vitals per a una Nova Era inicia el seu camí amb el compromís de més d’una trentena de científics, entre ells diversos premis Nobel, ex-ministres i ex-caps d’Estat, tots referents als seus àmbits d’estudi, que aportaran les seves propostes per elaborar aquest complet i nou estudi. Una rigorosa guia de l’anomenada nova realitat des de les seves múltiples arestes.