Francisco González de Posada
Catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina i de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, president de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats de Lanzarote i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED).

Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 10 de desembre en la presentació de les darreres obres dels autors Juan María Tellería i Manuel Díaz Pineda, que formen part del corpus sobre pensament protestant de l’editorial Sola Fide. L’acte es va celebrar a la catedral El Redemptor de l’Església Espanyola Reformada Episcopal (IERE-Comunió Anglicana). La presentació també va comptar amb María Elisa Martínez de la Vega, professora d’Història Moderna de la Universitat Complutense; Alfonso Ropero Berzosa, escriptor i teòleg; el bisbe de la IERE Carlos López Lozano i Rubén Legidos, editor i reverend de l’Església Espanyola Reformada Episcopal, a més dels dos autors.

Telleria va presentar els llibres “Y todo empezó en un jardín. Un estudio reflexivo sobre el Libro del Génesis”; “¿Piensas que haces bien en enojarte de esta manera?”, basat en el llibre de Jonàs; “No hay otro evangelio”, un comentari sobre la carta de Sant Pau als Gàlates, i “El último mensaje de Cristo en las Escrituras”, basat en les paraules de Jesús a l’Apocalipsi. Per la seva banda, Díaz Pineda va presentar “Recuperando la memoria. Héroes de la Reforma española (siglo XVI)”, un rigurós repàs de la Reforma a Espanya; “Introducción al ministerio de la capellanía”, una guia amb fonaments, estratègies, entrenament i requisits de la capellania cristiana, i “Como Jesús”, una reflexió sobre ètica cristiana.

Juan María Tellería és llicenciat en Filologia Clàssica, en Filologia Espanyola i en Sagrada Teologia i màster en Teologia Dogmàtica. És degà i professor del Centre d’Investigacions Bíbliques i ha col·laborat com a conferenciant sobre temes bíblics i teològics amb les Societats Bíbliques Unides i els Centres de Literatura Cristiana d’Espanya. Manuel Díaz Pineda és doctor en Ciències de les Religions, rector i professor de la Facultat Teològica Cristiana Reformada i pastor amb més de quaranta anys d’experiència ministerial de la Unió Evangèlica Baptista Espanyola.

L’editorial Sola Fide respon a la tradició reformada i protestant i a la difusió del seu pensament, amb el compromís de fidelitat a les Sagrades Escriptures segons la línia marcada pel cristianisme bíblic i històric. El seu objectiu fundacional és crear un espai de diàleg, reflexió, estudi i proclamació dels Evangelis.