Dr. Carlos Cortina Riu

Dr. Carlos Cortina

Carlos Cortina, reconegut expert en protocol i cultura popular, delegat per a Espanya de les Ordres Dinàstiques de la Casa Reial de Savoia i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica l’article “El sepelio de Benedicto XVI”, on traça la vida i el magisteri del cardenal Joseph Ratzinger abans i després de la seva elecció com a Sant Pare, el 2005, incidint en la seva renúncia, que es va produir el 2013 i sobre la qual encara n’hi ha molts interrogants.

Benet XVI va regnar del dimarts 19 d’abril del 2005 al dijous 28 de febrer del 2013, un total de 2.872 dies; és a dir, un pontificat de 7 anys, 10 mesos i 9 dies, durant el qual va publicar tres encícliques: ‘Deus caritas est’ (Déu és amor), el 2006; ‘Spe salvi’ (Salvador en l’esperança), el 2007 i ‘Caritas in Veritate’ (Caritat en la veritat), el 2009. Sínode de bisbes: ‘Sacramentum caritatis’, del 2007, sobre les reflexions del sínode de bisbes del 2005; ‘Verbum Domini’, del 2010, reflexions del sínode de bisbes del 2009, i ‘Ecclesia in Orient Mitjà’, del 2012, també sobre les reflexions del sínode de bisbes del 2009. També va publicar tres llibres inspirats en la vida de Jesús, segons els textos dels Evangelis i el Nou Testament: ‘Jesús de Natzaret’, del 2007; ‘Jesús de Natzaret: des de l’entrada a Jerusalem fins a la Resurrecció’, del 2011, i ‘La infantesa de Jesús’, del 2012″, resumeix Cortina.

L’acadèmic s’atura en el moment de la renúncia del pontífex, que va coincidir amb la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, l’11 de febrer de 2013. “De manera inesperada, el Papa més brillant, espiritual i ortodox i, al mateix temps, el més incomprès, injuriat i traït de l’època moderna, va anunciar en llatí la seva renúncia al càrrec, durant el consistori de canonització dels màrtirs d’Otranto amb les paraules: ‘He arribat a la certesa que les meves forces, a causa de la meva edat avançada, no s’adeqüen per més temps a l’exercici del ministeri petri. Amb total llibertat declaro que renuncio al ministeri de bisbe de Roma i successor de Pere'”, va citar sense especular sobre les causes de la renúncia més enllà de les mateixes declaracions de Benet XVI.

L’article conclou amb les últimes paraules del papa abans de morir i la cerimònia que va culminar en el seu enterrament. “El seu trànsit al mes enllà va ser sigil·lós, discret, gairebé inadvertit, sense voler interrompre les darreres llampades de Nadal, i -en tancar els ulls mortals- va poder trobar-se davant el Suprem Faedor. Probablement, hàgim assistit al pontificat d’un futur doctor de l’Església, tan bon punt sigui canonitzat. Un Summe Pontífex que va establir ponts amb altres confessions cristianes per a un coneixement recíproc i un acostament en la fe a Crist”, assenyala l’acadèmic.

Cortina ha desenvolupat la seva activitat professional i investigadora en les disciplines de cerimonial, protocol i relacions públiques, exercint el càrrec de cap de Relacions Institucionals i de Protocol a diverses empreses i institucions públiques. És autor d’obres de referència en l’àmbit del protocol com el “Reglament de Protocol, Cerimonial, Honors i Distincions per als Ajuntaments” (2010).

Soci fundador de l’Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals, ha estat distingit amb la Medalla de Plata i la Medalla de la Constància de la Creu Roja (1991 i 1992), la Creu Oficial de l’Ordre del Mèrit Civil (2000), el Premi Nacional de Cerimonial i Protocol Marquès de Mondéjar (2001), el Premi Nacional de Protocol i Relacions Institucionals (2017), la Medalla d’Or del Papa Lleó XIII per a la Custòdia de Terra Santa (2019) i la Medalla Benemerència d’Or de l’Ordre Constantiniana (2021).