“Les noves normes internacionals tracten de donar resposta a com s’accedeix, es fa servir i es consumeix la informació financera als nostres dies”

Frederic Borràs, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i membre del Fòrum de Signatures, un organisme associat a la Federació Internacional d’Auditors (IFAC) que aplega les 27 societats d’auditoria més importants del món, assegura que les noves normes internacionals d’auditoria que començaran a implementar-se a partir de l’any vinent modificaran substancialment els mecanismes dels mercats. “Les noves normes comptables internacionals (IFRS en la seva sigla en anglès) representen un gran canvi de paradigma per intentar donar resposta a la diferent forma en què s’accedeix, es fa servir i es consumeix la informació financera als nostres dies, millorant i adaptant la informació que ofereixen les empreses a les necessitats actuals”.

Dr. Frederic Borràs Pàmies

Dr. Frederic Borràs Pàmies

Borràs va participar entre els 17 i 19 d’octubre a la reunió que el Fòrum de Firmes celebra anualment a Nova York en representació d’IECnet, societat a la qual pertany Morera Asesores & Auditores. L’acadèmic és membre del seu Consell d’Administració i el seu responsable mundial d’Auditoria. A la trobada es va abordar el desplegament d’aquest conjunt de normes impulsades per la IFAC. La primera, a partir de 2018, serà el nou model de presentació de la informació relativa als instruments financers i els ingressos. El 2019 es començarà a seguir la nova presentació sobre els arrendaments i, ja el 2021, la relativa als contractes d’assegurances.

“El principal objectiu és millorar la forma i contingut dels estats financers bàsics, com el balanç de situació o el compte de resultats, perquè reflecteixin millor el que són les empreses actualment i el que els usuaris de la informació financera necessiten saber d’elles. Els estats financers actuals van ser dissenyats en l’època que podríem dir industrial, quan els principals actius eren físics. Actualment els valors predominants són immaterials”, explica el mateix Borràs en un article publicat pel diari Expansión.

L’acadèmic avança, així mateix, un futur sistema internacional de classificació dels conceptes d’auditoria i informació financera que agilitzaran la consulta sobre qualsevol societat internacional acollida al nou model. “També s’està treballant en el que s’anomena IFRS Taxonomy, un projecte que ajuda a facilitar la informació financera en format electrònic. Aquest format comportarà un sistema de classificació dels seus elements que permeti una estructuració perquè sigui més fàcil accedir i entendre”, explica. Morera Asesores & Auditores és l’auditor de la RAED.

 

Fotografia “Audit Report”, per Nick Youngson, sota licència CC BY-SA 3.0