Dr. Francesc Torralba

Dr. Francesc Torralba

Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 20 de juny al Seminari Internacional d’Estudis sobre la Vida i la Dignitat Humana que sota el títol genèric de “Dignitat humana, vulnerabilitat i justícia social” va organitzar el Reial Col·legi Complutense de la Universitat Harvard.

Les sessions tenien com a objectiu reflexionar sobre el “respecte a la dignitat humana al final de la vida i els límits del poder disponible per a cadascú respecte a la seva pròpia existència, un assumpte que s’ha convertit en temes importants al món occidental”, com s’indicava la presentació del programa. En aquest sentit, es va abordar el debat sobre la dignitat humana a la vida i la mort a Europa i Amèrica als segles XX i XXI a la llum dels principis filosòfics i esdeveniments històrics que han ajudat a donar forma als punts de vista actuals sobre la matèria, així com el seu tractament per part de l’opinió pública a Occident.

Així mateix, els ponents van analitzar l’increment de la desigualtat durant la pandèmia i la pràctica de la justícia distributiva per reduir aquesta bretxa creixent, el paper de les organitzacions no governamentals en la consecució de propòsit i la creació d’un model social i econòmic basat en l’ètica i el principi d’igualtat.

Representant la Universitat Ramon Llull i la Fundació la Caixa, Torralba va participar tant a la comissió organitzadora de l’esdeveniment, liderada per José María Puyol Montero, de la Universitat Complutense de Madrid, com a la taula que va portar per títol “Cuidant els vulnerables”. L’acadèmic va presentar el treball “L’ésser humà enfrontat a la seva vulnerabilitat. Consideracions antropològiques”, una lectura històrica i humanista de l’ésser humà i les relacions amb el medi i els seus iguals. El van acompanyar Hugo Ramírez García, de la Universitat Panamericana de Mèxic, i Jane Driver, de la Facultat de Medicina de la Universitat Harvard.

Així mateix, Torralba va participar en la sessió de cloenda del seminari juntament amb María Luisa Gómez Jiménez, de la Facultat de Dret de la Universitat de Màlaga; Carol Steiker, de la Facultat de Dret de la Universitat Harvard; Henry J. Friendly, codirector de la Facultat de Justícia Penal i del Programa de Polítiques de la Facultat de Dret de Harvard; Daniel Sánchez Mata, director del Reial Col·legi Complutense de Harvard, i el ja citat José María Puyol Montero.