“A partir de 1.000 kg de soja es produeixen diàriament 10 kg de proteïna, en tant que la producció de proteïna de 1.000 kg de bacteris arriba fins a 100.000 milions de kg”

Maria Àngels Calvo, acadèmica de número i presidenta de la secció de Ciències de la Salut de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED), va impartir el passat 13 de desembre el discurs de cloenda del curs acadèmic de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya amb la conferència “Producció de proteïna destinada a alimentació animal a partir de microorganismes”, un acte que s’emmarca en el programa conjunt que el Consell Interacadèmic de Catalunya dedica a “Els aliments”. Les sessions es reprendran el pròxim 1 de febrer a la RAED, que celebrarà la taula rodona “Nous aliments, probiòtics i prebiòtics”.

Calvo va apuntar com un dels principals problemes a què s’enfronta la humanitat la incapacitat de l’agricultura convencional per aportar l’aliment suficient en les pròximes dècades donada l’actual taxa de creixement demogràfic. “La recerca de noves fonts de proteïnes ha motivat el desenvolupament de noves tècniques agrícoles per obtenir cereals amb elevat contingut proteic i fins i tot l’extracció de proteïnes a partir d’abocaments líquids mitjançant ultrafiltració. Tot i que una altra important línia d’investigació es basa en la producció i obtenció de l’alt contingut de proteïna que pot aportar la biomassa microbiana, donada la capacitat dels microorganismes de créixer en diversos substrats”, va assenyalar l’acadèmica.

Dra. Maria Àngels Calvo Torras

Dra. Maria Àngels Calvo

En relació a aquesta “agricultura microbiana”, Calvo va oferir unes dades concloents: els bacteris i llevats doblen la seva massa en un termini de 20 a 120 minuts, a diferència de les plantes de cultiu que triguen entre una a dues setmanes o l’engreix d’un porc, que requereix de quatre a sis setmanes. “Com a exemple podem dir que a partir de 1.000 kg de soja es produeixen diàriament 10 kg de proteïna, en tant que la producció de proteïna de 1.000 kg de bacteris arriba fins a 100.000 milions de kg de proteïna”, va destacar Calvo.

L’acadèmica, finalment, va assenyalar com la producció d’aliments a partir de microorganismes té més avantatges que inconvenients i va instar els assistents a una revolució alimentària i gastronòmica.