Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària La Caixa, de CriteriaCaixa i de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària La Caixa, de CriteriaCaixa i de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA) i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser reelegit el 18 de novembre passat com a president de l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis i Bancs Minoristes (WSBI) durant l’assemblea celebrada a París per aquesta institució que representa 6.500 caixes d’estalvis i bancs detallistes a més de 60 països. Aquest serà el seu segon mandat consecutiu, per un període de tres anys. L’assemblea va reelegir així mateix l’alemany Peter Simon com a conseller delegat.

Isidro Fainé

Dr. Isidro Fainé

Entre les línies prioritàries de treball del WSBI per a aquest nou mandat destaquen la inclusió financera, la promoció de les finances sostenibles, l’intercanvi de les millors pràctiques en la implementació del nou marc de solvència Basilea IV i la innovació, amb la digitalització com a eina per millorar la proximitat al client, segons va anunciar la mateixa institució en un comunicat. El WSBI es va crear el 1924, per la qual cosa celebrarà el centenari durant el mandat de Fainé. Les seves entitats associades gestionen un total de 15 bilions de dòlars de balanç, donen feina a més de dos milions de treballadors i atenen 1.400 milions de clients a 63 països, amb una xarxa de més de 221.500 oficines.

“Els membres de l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis i Bancs Minoristes tenen al seu ADN la vocació d’ajudar els més vulnerables i l’enfortiment de la comunitat. Les contribucions socials dels membres pugen a un total de 1.800 milions de dòlars anuals per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social”, va assenyalar l’acadèmic després de la seva reelecció. En aquest sentit, el primer mandat Fainé es va centrar en la promoció de la inclusió financera, l’increment de la interlocució amb els organismes internacionals i el foment de la col·laboració entre els membres d’aquest organisme.

L’assemblea també va renovar els mandats dels altres òrgans estatutaris, inclòs el Comitè de Coordinació. Antonio Romero, director corporatiu de Serveis i Recursos d’Associació de CECA, va ser elegit president d’aquest comitè, que coordina les activitats associades del WSBI i el Grup Europeu de Banca Minorista i d’Estalvi. Així mateix, Joan Rosàs, director de Relacions Institucionals Internacionals de CaixaBank, va ser nomenat representant del Consell de Relacions Internacionals del WSBI. Aquesta representació reforça la participació del sector bancari espanyol a grups de treball europeus i internacionals.