Francisco López Muñoz

Dr. Francisco López Muñoz

escudo academia dominicana medicinaFrancisco López Muñoz, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), professor de Farmacologia i director de l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat Camilo José Cela, ha estat designat acadèmic corresponent estranger de l’Acadèmia Dominicana de Medicina després de ser aprovada la proposta de la seva candidatura per l’Assemblea Ordinària d’aquesta institució el passat 1 de novembre de 2018. López Muñoz forma també part d’altres acadèmies internacionals com ara l’Acadèmia Nacional de Medicina de Colòmbia o l’Acadèmia Nacional de Medicina de Veneçuela, entre d’altres institucions científiques de primer nivell.

L’Acadèmia Dominicana de Medicina va ser fundada el 12 d’agost de 1971. Està integrada per sis seccions (Ciències Bàsiques, Ciències Mèdiques, Ciències Quirúrgiques, Medicina Preventiva i Salut Pública, Bioètica i Medicina Legal i Història de la Medicina) i entre els seus objectius fonamentals es troben el foment científic dels estudis mèdics, l’impuls de la recerca en aquestes disciplines i la preservació del patrimoni històric de la medicina dominicana. Col·labora amb les autoritats i organismes nacionals, regionals i locals de la República, formulant les propostes que s’estimen oportunes sobre qüestions d’interès científic, i donant resposta a les consultes que li són dirigides.

L’Acadèmia Dominicana de Medicina està integrada en l’Associació Llatinoamericana d’Acadèmies Nacionals de Medicina, que inclou també a Espanya i Portugal, i està representada regularment en tots els esdeveniments internacionals que celebra aquesta agrupació.