Dr. Onofre Martorell Cunill: Responsabilitat social corporativa als negocis hotelers

Dr. Onofre Martorell Cunill

Onofre Martorell, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), argumenta en un article que publicarà la Cornell Hospitality Quarterly la importància de la responsabilitat social corporativa a la indústria hotelera. Després d’analitzar les publicacions sobre la matèria en el període 2006-2015, l’autor considera que les accions d’aquest sector en el seu entorn tenen un efecte decisiu, ja que la pròpia activitat precisa de la col·laboració i acollida de la societat on s’inscriu.

“Les empreses hoteleres tenen fortes relacions amb les comunitats locals en què operen i en moltes destinacions turístiques la indústria hotelera sovint és el principal sector econòmic -argumenta l’acadèmic-. La indústria hotelera té la capacitat de produir grans canvis en les comunitats locals on s’estableixen els hotels. Pensem, per exemple, en els principals impactes ambientals i canvis socioeconòmics ocorreguts en algunes destinacions de turisme massiu a causa del desenvolupament del turisme i el posterior creixement de la indústria hotelera. Els hotels poden ser una benedicció o poden causar danys considerables a les comunitats locals: els impactes econòmics positius poden veure enfosquits per impactes ambientals i socioculturals negatius”.

Per a Martorell, l’èxit del turisme a qualsevol comunitat requereix el suport dels residents de la comunitat. “Els residents són una part integral del producte turístic i l’hospitalitat que estenen o no s’estenen als visitants afecta directament la satisfacció dels visitants, els nivells de despesa i les propensions a visitar novament i recomanar la destinació als altres”. El suport al turisme entre els membres de les comunitats d’acollida no es pot donar per fet, prossegueix l’acadèmic. “Això subratlla la importància de la responsabilitat social corporativa per a les operacions reeixides de negocis hotelers, on el compromís amb les parts interessades de la comunitat (el govern local i els residents) és una part essencial del procés. Les parts interessades han de ser administrades adequadament ja que els negocis dels hotels tenen més a perdre si no es construeixen bones relacions”, conclou.