Francesc Torralba, acadèmic de la RAED, aconsegueix el seu tercer doctorat amb una completa anàlisi sobre la Bildung

Edith Stein al Carmel de Colònia, abans de viatjar a Echt, Països Baixos, ca. desembre de 1938 o 1939

Edith Stein al Carmel de Colònia, abans de viatjar a Echt, Països Baixos, ca. desembre de 1938 o 1939

Francesc Torralba, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va defensar el seu tercer doctorat a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull amb la tesi “La  Bildung como teología de la educación. Análisis hermenéutico de la obra de Edith Stein (1891-1942)”. El treball va ser qualificat amb la màxima nota per part del tribunal, que li va atorgar el doctorat en Pedagogia. Un grau que suma al de Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992) i al de Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1997).

Al seu treball, l’acadèmic reflexiona sobre l’aportació del pensament d’Edith Stein en l’àmbit de les ciències de l’educació. Una aproximació hermenèutica al concepte de formació, “Bildung”, que supera el simple ensenyament i el mateix procés d’educació. Segons Torralba, la formació que proposa Edith Stein és una acció integral que es dirigeix ​​a l’esperit, l’ànima i al jo íntim. Per a Stein, un jo sostingut en Déu i per Déu. En aquest context, la formació no s’adreça ​​només al saber, ni es limita al saber estar, sinó que inclou el saber ser, la construcció de la pròpia personalitat.

El tribunal de la tesi va estar presidit per Conrad Vilanou, de la Universitat de Barcelona, ​​i format per Ignasi Boada, de la Universitat Ramon Llull, i Urbano Santos, de la Universitat de Múrcia. La tesi ha estat dirigida per Anna Pagès. L’acte va comptar amb la presència d’acadèmics i professors i del cardenal Lluís Martínez Sistach, acadèmic d’honor de la RAED.