Alfredo Rocafort, president de la RAED, participarà com a convidat d’aquesta Solemne Sessió d’Obertura

La Real Academia de Doctores de España (RADE) celebrarà el proper 17 d’octubre la seva Solemne Obertura del Curs Acadèmic 2018-2019 en un acte que estarà encapçalat pel seu president, Antonio Bascones, i que tindrà lloc al Saló d’Actes del Ministeri d’Educació i Formació Professional. La sessió acollirà la conferència d’obertura “La bioinspiración como herramienta de la tecnología”, que pronunciarà l’acadèmic de número de la institució Arturo Romero. Alfredo Rocafort, president de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), hi participarà com a convidat.

La RADE té els seus orígens en el primer Congreso Oficial de Doctores, celebrat al Paranimf de la Universidad de Madrid el 1915. Allí va néixer la Federación Nacional de Doctores, de la qual va sorgir, ja el 1922, l’Academia de Doctores de Madrid, presidida per Ignacio Bauer. Per ordre de 9 de juliol de 1959 se li va concedir caràcter oficial. En estendre a totes les universitats el dret a expedir el títol de doctor, el nom de l’Acadèmia es va modificar a Academia de Doctores i el 6 de juliol de 1984 la Secretaria de la Casa de Sa Majestat el Rei va comunicar l’autorització per anteposar el títol de Reial.

L’Acadèmia, segons els seus Estatuts actuals, ha de contribuir al desenvolupament de les ciències, les lletres, les arts i de tot allò que tendeixi a la difusió de la cultura; actuar com a entitat científica, tècnica i cultural, per a la coordinació interdisciplinària; servir de nexe entre els seus membres i els doctors d’altres països per promoure l’intercanvi cultural i les relacions entre entitats científiques; fomentar la col·laboració amb altres reials acadèmies, així com amb les corporacions, organismes o institucions que tinguin entre els seus fins l’estudi, la investigació i l’ensenyament; assessorar els ens públics i privats que ho sol·licitin sobre qualsevol assumpte inherent a la cultura, la ciència i la tecnologia.

Així mateix, ha de defensar la dignificació del títol de doctor, tant en les exigències per a la seva obtenció, com en la seva legítima ostentació i l’exercici de les seves prerrogatives; promoure, per iniciativa pròpia o a instàncies d’ens públics o privats, criteris, iniciatives i opinions que, pel seu caràcter multidisciplinari, excedeixin de les competències específiques de les diferents seccions.