Maria Angels Calvo Torras. Ponencia III Acto Internacional RAEDMaria Àngels Calvo, acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i presidenta de la Secció de Ciències de la Salut, va abordar durant la seva intervenció al III Acte Internacional de la RAED, que es va celebrar entre els passats 15 i el 22 de juliol a diverses ciutats del Bàltic, el problema que suposa per a la salut pública la resistència als antibiòtics que s’observa en microorganismes causants de malalties infeccioses.

“Es tracta d’un greu problema de salut pública que s’ha d’abordar des del concepte d’un món, una sola salut -va assegurar la acadèmica-. Fa menys d’un any, en una reunió sense precedents, es va abordar a nivell internacional un assumpte que afecta tant a l’àmbit sanitari com al de l’alimentació, ja que aquesta resistència es deu en bona mesura a l’ús sistemàtic d’antibiòtics a les granges “.

“Si no disposem d’antimicrobians eficaços per prevenir i tractar les infeccions, intervencions com els trasplantaments d’òrgans, la cirurgia major, la quimioteràpia o el tractament de la diabetis, per exemple, poden convertir-se en procediments d’alt risc -va alertar-. Hem de buscar alternatives a l’ús d’antibiòtics en a cria animal i, sobretot, un ampli i rigorós consens internacional per acabar amb les pràctiques actuals”.