La Secretaria General de l’Institut d’Espanya ha posat en coneixement de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), en qualitat d’acadèmia associada a aquesta institució, el “Manifest sobre la situació actual de la investigació científica a Espanya”, que la RAED subscriu punt per punt i es compromet a recolzar i difondre en la seva activitat pública i mitjançant tots els seus canals.

L’Institut d’Espanya denuncia la manca d’inversió, tant pública com privada, en recerca. “La crisi econòmica que va començar fa deu anys va afectar a tots els països europeus, però la resposta a la mateixa va ser diferent. Així com Alemanya, França i Regne Unit, entre d’altres, van augmentar de manera notable la seva inversió en R+D (cap al 40%), Espanya és un dels pocs països de la UE que no només no la va incrementar, sinó que la va reduir un 10% respecte a la que tenia fa deu anys. Això tot i que aquesta inversió representa només el 1,2 % del PIB, lluny de la mitjana europea d’un 2%. Cal destacar que la pèrdua de posició en ciència i tecnologia suposa una important disminució en la capacitat de modificar el model productiu i en la rellevància econòmica del país de cara al futur” , considera el Manifest.

La institució que agrupa les principals Reials Acadèmies insta a reformar l’actual model universitari seguint el model que es porta a terme a Catalunya i al País Basc amb la creació d’institucions que aporten nou capital humà d’alta qualitat, extern al sistema. “La millora de la qualitat de tot el professorat universitari probablement estigui lligada a un canvi en la governança de les universitats”, considera l’Institut d’Espanya, que proposa la creació d’un Ministeri de Ciència que lideri la recerca científica.

Veure el manifest

Aquesta entrada també està disponible en: esEspañol enEnglish