La Secretaria General de l’Institut d’Espanya ha posat en coneixement de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), en qualitat d’acadèmia associada a aquesta institució, el “Manifest sobre la situació actual de la investigació científica a Espanya”, que la RAED subscriu punt per punt i es compromet a recolzar i difondre en la seva activitat pública i mitjançant tots els seus canals.

L’Institut d’Espanya denuncia la manca d’inversió, tant pública com privada, en recerca. “La crisi econòmica que va començar fa deu anys va afectar a tots els països europeus, però la resposta a la mateixa va ser diferent. Així com Alemanya, França i Regne Unit, entre d’altres, van augmentar de manera notable la seva inversió en R+D (cap al 40%), Espanya és un dels pocs països de la UE que no només no la va incrementar, sinó que la va reduir un 10% respecte a la que tenia fa deu anys. Això tot i que aquesta inversió representa només el 1,2 % del PIB, lluny de la mitjana europea d’un 2%. Cal destacar que la pèrdua de posició en ciència i tecnologia suposa una important disminució en la capacitat de modificar el model productiu i en la rellevància econòmica del país de cara al futur” , considera el Manifest.

La institució que agrupa les principals Reials Acadèmies insta a reformar l’actual model universitari seguint el model que es porta a terme a Catalunya i al País Basc amb la creació d’institucions que aporten nou capital humà d’alta qualitat, extern al sistema. “La millora de la qualitat de tot el professorat universitari probablement estigui lligada a un canvi en la governança de les universitats”, considera l’Institut d’Espanya, que proposa la creació d’un Ministeri de Ciència que lideri la recerca científica.

Veure el manifest