Dr. Rafael Urrialde

Dr. Rafael Urrialde

Rafael Urrialde, professor del Departament de Genètica, Fisiologia i Microbiologia de la Universitat Complutense de Madrid i del Departament de Ciències Farmacèutiques i de la Salut de la Universitat CEU-San Pablo, president de la Comissió Científica de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport, secretari de la Fundació Espanyola de Nutrició i acadèmic numerari electe de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aborda l’impacte que sobre el medi ambient tenen els hàbits alimentaris a l’article “Alimentación y sostenibilidad, un binomio que no se debe separar”, que ha publicat a l’últim monogràfic, número 31, dels “Cuadernos de las cooperativas de consumidores”, editats per la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris-Hispacoop que en aquest lliurament presenten el títol genèric’“Impacto ecológico de la alimentación en España”.

“La relació entre alimentació i sostenibilitat és un dels aspectes bàsics per ajudar que els nostres comportaments alimentaris tinguin un menor impacte ambiental. És clar que hi ha una clara interrelació recurrent, ja que a finals del segle XX i principis del segle XXI alguns experts en anàlisi del risc ja comencem a tenir en compte els criteris de sostenibilitat en alimentació, sobretot amb l’aprovació a la Unió Europea dels primers organismes modificats genèticament per transgènesi, el desenvolupament legislatiu per donar seguretat jurídica als cultius i producció d’aliments ecològics, biològics o orgànics. En aquests moments, a més, es van començar a desenvolupar de forma genèrica les normes de la família ISO14000, que permeten una certificació de gestió mediambiental, que també s’ha d’implantar a tota la cadena alimentària per poder donar garantia al consumidor d’una major sostenibilitat en els processos”, explica l’acadèmic a la presentació del seu article.

Per a Urrialde, la situació del consumidor en les dues darreres dècades ha canviat poc, els models comportamentals referits a la incorporació de paràmetres de sostenibilitat a l’hora de triar productes alimentaris són molt distants entre la percepció i l’execució i això fa que molt pocs consumidors canviïn activament els models i els comportaments de compra, tot i que manifestin una gran sensibilitat per aspectes relacionats de la sostenibilitat amb l’alimentació. L’expert, però, creu que és el mateix consumidor qui ha de passar de la intenció a l’acció, influint en el procés productiu, la transformació i l’elaboració, la distribució i la venda i el reaprofitament de les restes un cop completat tot el procés. “El consumidor ha de tenir la quantitat més gran d’informació a l’hora de la presa de decisió de la compra d’un aliment o una beguda i estar empoderat per poder exercir influència en tots els aspectes relacionats amb l’alimentació, des de les sis esses conceptuades des del congrés de la Societat Espanyola de Nutrició a Barcelona: segura, saludable, sostenible, satisfactòria, social i solidària”, conclou.

“La creixent preocupació per la protecció del medi ambient i la cura de la nostra salut influeixen cada cop més en les nostres decisions de consum. Així i tot, com a consumidors no som prou conscients de la dimensió que comporta l’impacte ecològic dels nostres hàbits d’alimentació, ni tampoc de la repercussió que té el sistema actual de producció i consum d’aliments. A fi de fer una aportació que ens faci avançar com a societat cap a models més sostenibles, Hispacoop llança aquest monogràfic, que forma part del projecte ‘Impacto ecológico de la alimentación’, subvencionat pel Ministeri de Consum amb el suport i la col·laboració del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Amb aquest treball s’aborda, des del punt de vista del sector de l’alimentació, com els nostres comportaments i decisions de consum generen considerables impactes ambientals i què es necessita per minimitzar els efectes dels nostres hàbits quotidians pel que fa als aliments”, assenyala a la introducció d’aquest lliurament la directora de Relacions Institucionals de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris, Carmen Redondo.

Descarregueu la publicació