El doctor en Dret Públic Internacional Santiago Castellà ingressarà com acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) el proper dijous, 30 de juny, durant una solemne sessió que tindrà lloc a la sala d’actes de Foment del Treball Nacional (Via Laietana, 32, principal, Barcelona). El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés “¿Hacia un nuevo Derecho de Gentes?”. Li respondrà, en nom de la RAED, l’acadèmic Joan Francesc Pont.

Castellà va ser degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i vicerector de la Universitat Rovira i Virgili. És reconeguda la seva tasca en la investigació de la protecció internacional de les minories ètniques, nacionals, lingüístiques i religioses, a més de la protecció jurídica del medi ambient.

Descarregueu invitació