Aquilino García

Dr. Aquilino García

Aquilino García Perea, doctor en Farmàcia, va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una solemne sessió que es va celebrar a la Sala d’Actes de Foment del Treball, seu al seu torn de la Reial Corporació, el passat 6 de novembre. L’acte es va poder seguir tant de manera presencial com en streaming a través del canal de YouTube de la RAED, on es pot visionar. El recipienari va llegir el discurs d’ingrés “Interacciones entre alimentos y medicamentos”. Li va respondre, en nom de la Reial Acadèmia, l’acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la RAED Rafael Urrialde.

Reconegut divulgador en els àmbits de la farmacologia i la nutrició, García Perea va destacar en la seva intervenció la importància de comprendre com els aliments poden afectar l’absorció, la distribució, el metabolisme i l’excreció dels medicaments, abordant els diferents tipus d’interaccions, com les fisicoquímiques, farmacocinètiques i farmacodinàmiques, i esmentant els factors que poden influir en aquestes interaccions, com ara la dieta, l’estat nutricional i els gens.

“La interacció apareix, en general, quan l’activitat o l’efecte d’un fàrmac es veuen alterats per la presència o l’acció d’un altre agent, que pot ser un altre fàrmac, un aliment o un nutrient i és dependent de les característiques fisiològiques del pacient, de la seva dieta i estat nutricional i de les característiques del principi actiu i forma farmacèutica, tot i que les interaccions entre aliments i medicaments no es detecten amb tanta facilitat com les interaccions entre uns medicaments i altres, la seva freqüència és molt més gran, en ser costum arrelat prendre els medicaments conjuntament amb els menjars”, va iniciar la seva argumentació.

El nou acadèmic va posar exemples específics d’interaccions entre aliments i medicaments, com la que es produeix entre els inhibidors de la monoaminooxidasa i els aliments rics en tiramina, així com la interacció entre la metformina i determinats aliments, incidint especialment en les interaccions entre els aliments i els medicaments utilitzats per tractar la diabetis, la gota i la hipercolesterolèmia. En aquest sentit, l’expert va emfatitzar la importància de considerar les recomanacions específiques per a l’administració de certs medicaments tenint en compte les seves interaccions amb determinats nutrients, com en el cas de les estatines i la levotiroxina, els analgèsics, antiinflamatoris, anticoagulants, digitàlics i antineoplàstics.

García Perea va recordar que aquestes interaccions poden afectar l’eficàcia d’alguns tractaments i, en casos extrems, augmentar-ne la possible toxicitat. Entre aquestes interaccions indesitjades va assenyalar la del metotrexat amb aliments acidificants, l’all amb antiretrovirals, l’aranja amb una àmplia gamma de medicaments, la fibra amb la reducció de l’absorció de certs fàrmacs i la soja i la regalèssia amb altres medicaments. També va destacar la interacció entre els àcids grassos omega-3 i medicaments anticoagulants, antihipertensius i antiinflamatoris, així com les interaccions bidireccionals entre fàrmacs i alcohol i l’impacte del tabac a l’eficàcia de molts fàrmacs.

García Perea és acadèmic de número i d’honor de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, vocal de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Nutrició i del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, soci d’honor de la Societat Espanyola de Microbiota, Probiòtics i Prebiòtics i membre del Consell Consultiu de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Va ser, així mateix, director de la revista “Panorama actual del medicamento”.

Llibre d’ingrés: Interacciones entre alimentos y medicamentos