Dr. Aldo Olcese

Aldo Olcese, president de la Fundació Independent i de l’Associació Nacional Societat Civil Ara, i acadèmic de número i vicepresident de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aborda les oportunitats que obre la denominada economia de la longevitat -o ‘Silver Economy’, en la seva accepció en anglès-, vinculada a l’esperança més gran de vida que es dona a les societats occidentals, en una entrevista concedida al portal especialitzat 65ymás, del qual és president del Comitè d’Experts d’Economia i Dret. Per a l’expert, l’estat del benestar, que garanteix el poder adquisitiu de la gent gran, i les seves necessitats i lleure obren nombroses possibilitats per a un nou nínxol de mercat en creixement continu.

Olcese considera que la principal amenaça d’aquest sector incipient passa per la manipulació política que, segons la seva opinió, es dona sobre les dues inquietuds principals d’aquest sector de la població: la sanitat i les pensions. “Són temes delicats que estan sempre en boca dels polítics i sobre els quals es genera alarma i un neguit generalitzat que és injust per manipulada i que a més no es correspon a una realitat. Ni tot és blanc ni tot és negre. No és cert que la sanitat espanyola sigui un desastre: és molt bona. I hi ha una altra cosa que la nostra gent gran ha de tenir molt clara: el sistema de pensions no farà fallida. En cap país occidental modern i fort, i Espanya ho és, trencarà el sistema de pensions, perquè, afortunadament, hi ha moltes solucions perquè no faci fallida”, afirma.

Més enllà del necessari i cada cop més urgent debat sobre aquest model, Olcese considera que la solidaritat intergeneracional i les fórmules que ofereix el sistema financer permeten garantir la seva continuïtat, el poder adquisitiu dels pensionistes, el seu benestar i aquesta economia de la longevitat que deu impulsar també el creixement i la prosperitat de tothom. “Hi ha un principi essencial que és irrenunciable, i que jo crec que és connatural a qualsevol ésser humà, que és el de la solidaritat. Hi ha molts eixos de la solidaritat (de les noves generacions amb les velles, de les empreses amb els individus…) que fan que en un país modern i fort com Espanya puguem estar tranquils amb què el sistema de pensions mai no farà fallida”, considera.

El president de la Fundació Independent apunta, a més, la maduresa de l’economia espanyola per aprofitar els avantatges que ofereix aquest sector creixent. “Tots els agents econòmics s’estan transformant i preparant perquè aquesta economia de la longevitat, transversal a tota la societat, pugui ser ben recollida i optimitzada, perquè els grans són agents econòmics en igualtat de condicions que qualsevol altre grup d’edat i per això tant, han de prestar-los atenció. Hi ha d’haver productes i serveis que cobreixin les seves necessitats. La gent gran no es dedica només a anar al metge i rebre la seva paga a final de mes. Està vivint, gaudint de la vida, actuant a la societat i tenint un nou protagonisme que cada vegada serà més gran, perquè la longevitat és cada vegada major i perquè les oportunitats per participar-hi són cada vegada més grans”, argumenta.

Olcese apunta, a més, una nova via que pot ajudar aquest segment poblacional i fer créixer la Silver Economy: la tecnologia. “A Espanya s’ha reactivat el sentiment que cal atendre la gent gran, no només solidàriament, sinó perquè és un col·lectiu interessant. A partir d’ara veurem una transformació galopant de totes les empreses que produeixen béns i serveis per a una atenció més gran al col·lectiu sènior: la calor i el consol humà no es pot ni s’ha de substituir de cap de les maneres, però és cert que les màquines ajuden a produir serveis que la mà de l’home potser en un moment determinat no arriba, de manera que ha de rebre les oportunitats d’aquest nou món que ens ha tocat viure amb un sentit positiu i amb l’esperança que ens ajudarà a millorar molt”, conclou.