Fermín Morales y Óscar Morales - Morales abogados

Dr. Fermín Morales i Dr. Óscar Morales

Fermín Morales, reconegut penalista i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre l’amenaça constitucional i per a l’estat de dret que pot suposar la transposició de la directiva de la Unió Europea 2019/1937 sobre protecció jurídica d’informants a l’article “El anteproyecto de ley de informantes: delación y estado de Derecho”, publicat el 13 d’abril passat al diari digital El Confidencial. Per a l’acadèmic, el que se suposa un mecanisme hàbil en la lluita contra el frau en el sentit més ampli pot acabar en un abús de Dret.

“L’avantprojecte de llei dissenya la xarxa jurídica de protecció que es pretén atorgar als delators d’infraccions normatives en el marc de la lluita contra la corrupció, que siguin conegudes en un context de relació laboral o professional, tant al sector públic com privat. Aquests alts i bondadosos designis comencen per articular-se a través d’un règim jurídic vague i inconcret, que pot resultar insatisfactori en atenció a les garanties de l’estat de dret”, inicia l’acadèmic la seva argumentació.

Per a Morales, aquest avantprojecte de llei dibuixa un marc difús i insatisfactori, atès el ferri règim de garanties de confidencialitat i reserva que s’oferirà al delator. A més, la confidencialitat que s’ofereix a l’informant s’estén a tercers, així com a totes les gestions o tràmits que es desenvolupin arran de la comunicació, a més de l’admissibilitat de qualsevol mena de denúncies anònimes, sense ningú que en doni suport. “S’identifica, doncs, una excessiva laxitud al filtre de control de legalitat de la font d’obtenció de la informació que aporta el delator”, assenyala Morales.

“La previsió traspua vestigis dels edictes de confessió del Sant Ofici, mitjà per obtenir clemència, ja que no en va les previsions normatives parlen de la qüestió com a via per obtenir un programa de clemència o la concessió de possibles atenuants per les sancions que poguessin arribar a ser imposades. La curiositat del jurista s’activa aquí per comprovar en un futur com es compatibilitzarà la figura de l’informant-auto delator amb l’estatut de protecció de l’informant. Es tractarà de començar a caminar per un nou sender que ens ofereix la nova edat mitjana del Dret penal que ens ha tocat viure des de fa anys”, critica l’acadèmic amb sorna.

Fermín Morales va posar en marxa el gener passat amb Óscar Morales, també expert en Dret penal i Acadèmic numerari electe de la RAED, el nou despatx Morales Abogados Penalistas, on tots dos lletrats fonen la seva àmplia experiència. Fins ara, Óscar Morales exercia com a director de penal del bufet Uría Menéndez de Barcelona. Tots dos professionals mantenen la tradició de boutique, com es coneix els pocs i selectes despatxos especialitzats en un àmbit del Dret, centrant el seu treball d’assessorament o processal en clients de primer nivell, directius, empreses i institucions.

Ambdós juristes gaudeixen d’un ampli i reconegut prestigi acadèmic i són autors i directors d’algunes de les publicacions especialitzades més importants, com ara els “Comentarios al Código Penal” de Fermín Morales i el “Código Penal con jurisprudencia” de Thomson Reuters Aranzadi que va realitzar Óscar Morales.

Llegiu l’article