Joaquín Callabed
President del Club de Pediatria Social, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Saragossa, de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i de la Reial Acadèmia de Nobles i Belles Arts de San Luis i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors -Barcelona 1914 (RAED).

Article publicat al “Diario del Alto Aragón” el 28 de febrer del 2022

Joaquín Callabed Carracedo en el debate Quimeras Hombre-mono: mito, realidad y bioética

Dr. Joaquín Callabed

Joaquín Callabed, president del Club de Pediatria Social i acadèmic de número i vicepresident de la Secció de Ciències de la Salut de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aborda el problema de la síndrome alcohòlica fetal i totes les complicacions i patologies associades que comporta a l’article “Alcohol y embarazo. Síndrome alcohólico fetal”, publicat al “Diario del Alto Aragón” el passat 28 de febrer. Xifres i estudis a la mà, l’acadèmic assenyala la incidència d’una qüestió associada al consum d’alcohol a les gestants i destaca la importància de dur a terme campanyes de control i seguiment per evitar que vagi a més, a la línia d’altres països.

“Durant un congrés de la Societat Francesa de Pediatria celebrat a Nantes vam rendir homenatge a Paul Lemoine, pediatre social fill de Nantes, que va ser el primer a descriure el quadre dels fills de mare alcohòlica, observant l’aspecte peculiar i el retard mental que presentaven alguns nens en una guarderia de la seva ciutat les mares dels quals eren alcohòliques. Va descriure Lemoine que aquests nens presentaven un cap petit amb esquerdes palpebrals petites, mandíbula petita i llavi en boca de peix, també bufa cardíaca i una macrodactília al primer dit del peu. Evolucionaven amb retard de creixement somàtic, psicomotor i psicoafectiu. És una de les primeres causes de retard mental. La causa directa és el consum d’etanol amb acció lesiva directa sobre el fetus”, inicia la seva reflexió Callabed.

L’acadèmic certifica que la ingesta d’alcohol femenina al nostre entorn va en augment, per això destaca la importància que si una consumidora habitual d’alcohol decideix quedar-se embarassada, hagi de tenir una informació precisa dels riscos que corre el seu embaràs i, sobretot, dels danys associats que pot tenir el nadó. “Hem de destacar la important tasca de les llevadores, pediatres i tocòlegs per detectar la malaltia; la importància del pediatre de guarderia i el necessari suport de les autoritats públiques perquè continuïn les efectives campanyes antitabac i d’accidents de trànsit i concedeixin un espai a la prevenció dels riscos de l’alcohol a l’embaràs posant èmfasi que és una important etiologia de retard mental i és evitable”, assenyala.

Callebed insisteix que aquest és un cas de retard mental greu que es pot prevenir fàcilment i que evitaria un miler de casos anuals a Espanya. Per això, demana no només l’actuació de les administracions mitjançant campanyes de prevenció i informatives, sinó la conscienciació social mitjançant missatges llançats des de diversos col·lectius. “No hi ha acte humà més digne que tenir cura de la salut dels nens”, conclou l’acadèmic, pioner en els estudis de bioètica aplicats a la infància i l’adolescència.

Llegiu l’article