La Secció d’Humanitats de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va celebrar ahir a Barcelona un acte acadèmic sobre Ramon Llull en commemoració del 700è aniversari de la seva mort.

9766-011

Els estudiosos de l’obra i la figura del filòsof, teòleg i poeta mallorquí Jordi Gayà, Alexander Fidora i Joan Andreu Alcina van presentar les ponències “La vida de Ramon Llull”, “L’ars lul·liana” i “El pensament de Ramon Llull”, respectivament. La sessió acadèmica va ser dirigida i presentada per l’acadèmic de número i president de la secció Josep Gil Ribas.