Lorenzo Gascón Fernández

Dr. Lorenzo Gascón

La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) lamenta profundament, en nom de tota la comunitat acadèmica, la pèrdua del seu acadèmic d’honor Lorenzo Gascón, mort aquest dilluns, 30 d’agost, als 92 anys . La Reial Acadèmia celebrarà un acte d’homenatge en la seva memòria al llarg de les properes setmanes.

La seva absència deixa un buit irreemplaçable a la Reial Corporació, atesa la intensa activitat acadèmica i les iniciatives que va impulsar des del seu ingrés a l’any 2014. De la mateixa manera, el seu paper de representació de la RAED en esdeveniments internacionals de primer nivell com ara la World Policy Conference o la conferència internacional de l’Acadèmia Mundial de les Arts i les Ciències, de la qual també n’era membre, ha resultat fonamental en la internacionalització de la Reial Acadèmia.

Lorenzo Gascón va ser també acadèmic numerari de l’Acadèmia Internacional de Gestió Empresarial, amb seu a Washington; conseller de la Fundació Jean Monnet per a Europa, amb seu a Lausana; membre de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya i de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers, i membre honorari del Consell Superior Europeu de Doctors. Era també un destacat acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, on va exercir com a vice-president, impulsant decisivament la institució.

El desaparegut acadèmic va compaginar al llarg de tota la seva vida importants càrrecs a l’empresa amb una intensa tasca institucional i de recerca. Això el va portar a formar part del comitè de vuit experts independents nomenat per la Comissió Europea el desembre de 1990 per a l’homogeneïtzació fiscal de les empreses dins de la Unió. Va ser així mateix degà de l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de Catalunya i Balears, membre del Consell Internacional de l’Agència d’Informació dels Estats Units, president de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Catalunya i vice-president de l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana durant més de 30 anys . També va ser, durant 14 anys, vice-president de la patronal Foment de Treball Nacional i membre del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE).

En l’àmbit professional destaquen els seus càrrecs com a president dels consells d’administració de G-Consulting, La Seda de Barcelona, ​​Procolor, Pinturas Bruguer, Azko Coatings, Laboratorios Intervet o Iberenka, entre d’altres destacades companyies, a més de conseller delegat del Banc d’Expansió Comercial, Túneles y Autopistas de Barcelona o la Compañía de Electrónica y Comunicaciones.

Al llarg de la seva llarga trajectòria acadèmica va publicar més de 300 articles sobre temes econòmics i, especialment, d’actualitat econòmica internacional o relacionats amb la presència d’Espanya al món en diaris com “ABC”, “La Vanguardia”, “El Periódico”, “Herald Tribune” i la “Harvard Business Review”, entre d’altres mitjans. Entre les distincions rebudes més destacades es troben la Gran Creu de la Real Ordre del Mèrit Civil, la Creu de Plata de l’Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil, l’Encomana de Número de la Reial Ordre del Mèrit Civil, l’Encomana de la Reial Ordre d’Isabel la Catòlica, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, la Medalla Francesc Macià al Mèrit en el Treball, la Medalla d’Or de la Fira de Barcelona i el Premi de la Pau i la Concòrdia dels Estats Units.