Francisco González de Posada

Dr. Francisco González de Posada

Francisco González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va protagonitzar el 15 d’abril passat la darrera sessió del cicle “La guerra de Ucrania” organitzat per l’Acadèmia de Ciències i Enginyeries de Lanzarote, que ell mateix presideix. La seva conferència, transmesa per streaming al canal de YouTube d’aquesta institució, va portar per títol “Perspectiva religiosa: Consideraciones teológicas cristianas e histórico-culturales”. Aquesta ponència complementa a la que el mateix acadèmic d’honor va oferir al cicle que l’Acadèmia de Lanzarote ja va organitzar sobre la guerra a Ucraïna amb el títol “La(s) religión(es) en la guerra de Ucrania”.

González de Posada va iniciar la seva argumentació presentant el conegut principi teològic bàsic de “no mataràs”, un dels deu manaments dictats directament per Déu a Moisès, recollit a l’Antic Testament, i va abordar la doctrina i concepte de la guerra justa desenvolupat per sant Tomàs d’Aquino i determinada per un estat cristià, amb una causa justa i pari reparar un mal. En aquest cas, va recordar el ponent, la guerra es planteja com un últim recurs i sempre ha de ser defensiva, no ofensiva, per més que les croades per recuperar els Llocs Sants o les croades contra els càtars sí que van ser ofensives. Sobre aquesta doctrina es va pronunciar ja al segle XX el papa Joan XXIII assenyalant que no era possible una guerra justa existint armes de destrucció massiva com les nuclears. L’acadèmic també va introduir a la seva xerrada el debat que va obrir el pensador jesuïta Juan de Mariana al segle XVI sobre la legitimitat de matar el tirà, cosa que la doctrina eclesiàstica accepta en cas d’alta traïció del governant, amb el debat sobre qui correspon assumir aquesta responsabilitat.

Després d’aquesta primera part teològica i abans d’obrir un torn de preguntes, González de Posada va plantejar diverses qüestions de base històrica i cultural, assenyalant que no hi ha dubte que la guerra a Ucraïna es tracta d’un conflicte entre nacionalismes, de caràcter marcadament imperialista per part de Rússia, que s’ha internacionalitzat. En cap cas no es tracta, va assenyalar el ponent, d’una guerra religiosa, per més que tingui unes implicacions en aquest àmbit en dividir l’Església Ortodoxa mitjançant la separació de l’Església Ucraïnesa provocant un històric cisma.

González de Posada és enginyer i doctor de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Pontifícia de Salamanca i llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid. Posseïdor de vuit doctorats, ha impulsat i dirigit nombrosos projectes i estudis de diverses branques del saber. Va ser reconegut amb la Medalla d’Honor al Foment de la Invenció.

És acadèmic de número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya, de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya i membre de l’Acadèmia Mundial d’Arts i Ciències, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Cadis, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i la Reial Acadèmia de Ciències, Belles Arts i Bones Lletres d’Ècija i acadèmic d’honor de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cantàbria, de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis i de la Reial Acadèmia de Medicina de Canàries.