Rafael Urrialde
Membre del Comitè Científic de l’Institut Madrileny d’Estudis Avançats, de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària, de l’Acadèmia Espanyola de Dietètica i Nutrició, de la Societat Espanyola de Medicina de l’Esport i del seu grup de Nutrició, secretari de la Fundació Espanyola de Nutrició i acadèmic corresponent la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Dr. Rafael Urrialde

Dr. Rafael Urrialde

Rafael Urrialde, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica un nou informe de la Direcció General per a la Salut i la Seguretat Alimentària de la Comissió Europea recollit per l’Agència Espanyola Seguretat Alimentària i Nutrició sobre la seguretat alimentària i els animals de granja i domèstics en relació a la pandèmia per la Covid-19.

El document respon a qüestions relatives al risc d’infecció humana a través d’animals. En aquest punt s’afirma que la via de transmissió de virus SARS-CoV-2 té lloc d’humà a humà i que, si bé és cert que hi ha hagut casos d’animals de companyia infectats per humans, no hi ha evidències científiques que suggereixin que aquests animals intervinguin en la propagació de la pandèmia. Tot i així, es descriuen algunes mesures de precaució bàsica, en relació a la convivència amb animals de companyia, en el cas de gent infectada amb SARS-COV-2.

L’informe també assenyala que en el cas d’animals de granja no s’ha descrit cap cas d’infecció amb SARS-COV-2 i, a nivell experimental, la infecció s’ha descartat tant en porcs com en pollastres. El document descriu, a més, el treball que realitzen la Comissió Europea i els serveis veterinaris pel que fa a la salut animal i la pandèmia de la Covid-19, així com les responsabilitats internacionals de les autoritats veterinàries en la situació actual i l’enfocament de la Unió Europea per a la realització de proves en animals per detectar la infecció per coronavirus.

Llegiu el document