Josep Pla i Carrera, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i acadèmic supernumerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra d’Or 2017 en la categoria de Recerca pels llibres “Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia” i “Història de la Matemàtica: Grècia I”.

Ambdues obres formen part d’un ambiciós projecte que té com a objectiu redactar una història de la matemàtica antiga en quatre volums -més un de preliminar- en català. Cada volum consta de dues parts diferenciades: un corpus històric i la traducció de textos clàssics del període estudiat. Aquest projecte, impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans sota la direcció de la també acadèmica de la RAED Pilar Bayer, omple un buit pel que fa a la traducció de textos científics clàssics en català. Josep Pla en remarca tant el valor cultural com el valor que té com a eina i criteri docent: “Tot docent d’una disciplina, científica o no, i en particular tot el qui ensenya matemàtica n’ha de conèixer el valor didàctic des de la història”.

Els guardons de la 51a edició dels Premis Serra d’Or han estat lliurats per l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i el director de la revista “Serra d’Or”, Josep Massot.