Jorge Bachs considera que les empreses competeixen cada cop millor en funció de la seva capacitat d’avaluar els factors subjectius i emocionals en la presa de decisions. Per al professor de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, qui millor sàpiga fer servir valors que transcendeixin una lògica lineal a les seves polítiques empresarials partirà amb avantatge sobre els seus competidors.

bachs2

“L’error més comú en la presa de decisions acostuma a ser focalitzar-se en factors objectius i menysprear o no tenir prou en compte els factors subjectius que són a l’àrea emocional. Hem de tenir present el màxim nombre de variables, algunes d’elles són plenament objectives i quantificables i altres són molt subjectives, però també mesurables”. Bachs va fer aquestes reflexions durant el seu ingrés com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), que es va celebrar a Barcelona el 8 de novembre.

bachs3

El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Incertidumbre y neurociencias: pilares en la adopción de decisiones”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número i president de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres Jaime Gil Aluja. L’acadèmic, reconegut per les seves aportacions al camp de la lògica difusa, va elogiar el treball de la RAED i del seu president, Alfredo Rocafort, en la divulgació científica.

bachs1