Joan Francesc Corona: desfasament del sistema de taxacióJoan Francesc Corona, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i director de l’Institut de l’Empresa Familiar, va fer una dura crítica al sistema de taxació i deute espanyol i, per extensió, als de la Unió Europea durant la seva conferència d’obertura del III Acte Internacional de la RAED, que es va celebrar entre els passats 15 i el 22 de juliol a diferents ciutats del Bàltic. “Hauríem de fer amb l’economia pública el que ja es va fer amb el sistema polític, tot i que per això a Espanya calgui canviar la Constitució. El món ha canviat radicalment als últims 200 anys, però hi ha legislacions que encara perduren fins als nostres dies”, va assegurar.

Corona va alertar del risc de permetre que els mercats de deute operin sense cap control. “Els polítics han de governar, i si governes sense cap tipus de control sobre el deute el país pot exposar-se a seriosos riscos.

Àustria va entrar en fallida sota el comandament d’un il·lustre economista, que no va saber o no va voler aplicar els seus coneixements a la pràctica“, va afirmar. “Els polítics estan tan imbuïts en les seves ideologies que no s’atreveixen a canviar el model de taxació. No ha d’estar prohibit endeutar-se, però només si els Estats són capaços d’assumir el deute i les conseqüències de l’endeutament”, va concloure.