El Registre d’Economistes Auditors del Consell General d’Economistes designa Gay de Liébana membre d’honor

José María Gay de Liébana miembro de honor del REA

Dr. José María Gay de Liébana

José Maria Gay de Liébana, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ser designat el 13 de desembre passat membre d’honor del Registre d’Economistes Auditors del Consell General d’Economistes. El nomenament es va fer dins del marc de la novena edició d’AuditMeeting, el principal certamen que organitza aquesta corporació.

El solemne acte de designació va tenir lloc durant un sopar celebrat en un cèntric hotel madrileny al qual van assistir nombrosos economistes i auditors, així com la majoria dels degans dels Col·legis d’Economistes d’Espanya a més del degà del Consell General d’Economistes, Valentí Pich; el president del Registre d’Economistes Auditors, Carlos Puig de Travy, i els seus vicepresidents, Ramón Madrid i Eladio Acevedo, a més de la majoria de membres del seu consell directiu.

Acevedo va glossar la figura i els mèrits de Gay de Liébana abans que Pich i Puig de Travy li lliuressin personalment la distinció que l’acredita com a nou membre d’honor. L’acadèmic va agrair el nomenament i va repassar breument la seva trajectòria i vocació com a economista.

El Consell General d’Economistes d’Espanya és la corporació que agrupa, coordina i representa en els àmbits estatal, europeu i internacional als col·legis i, mitjançant d’aquests, als professionals col·legiats. Així mateix, ordena, defensa i protegeix l’exercici professional i els interessos dels consumidors i usuaris d’aquests professionals. Al Consell General d’Economistes incumbeix la coordinació i representació dels Col·legis d’Economistes, dels Col·legis de Titulars Mercantils i dels Col·legis d’Economistes de tot Espanya.