Dra. Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

Teresa Freixes, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​acadèmica de número i secretària general de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), forma part del Fòrum de Professors, una xarxa formada per més de dos centenars de docents que tenen en comú el seu “compromís amb la unitat d’Espanya, el respecte a l’Estat de dret, la Constitució Espanyola i la democràcia”, segons els seus objectius fundacionals. El fòrum ha impulsat la creació d’un comitè de juristes per observar la causa especial que jutja els líders del procés independentista català.

“El comitè de juristes s’ha creat perquè és una evidència que ja abans de l’inici del judici estava en marxa una potent campanya de propaganda per desacreditar la justícia i la democràcia espanyola. Considerem oportú seguir de manera imparcial el judici. Per això s’ha constituït aquest comitè de reconegut prestigi amb la finalitat de fer un seguiment i una posterior avaluació del compliment dels estàndards jurídics de Dret internacional, europeu i espanyol en la causa especial 20907/2017 “, assenyalen els impulsors d’aquest fòrum.

El comitè de juristes farà una avaluació final i informes basats en el principi de competència tècnica, no de naturalesa política. Els seus integrants asseguren no seguir instruccions de cap partit polític ni de cap altra persona, institució o entitat. Aquest organisme està compost de professors de reconegut prestigi i el seu únic compromís, com a ciutadans, és amb l’Estat de dret, la Constitució i els valors que reconeix el Tractat de la Unió Europea. El coordina Alfonso Valero, advocat i antic professor d’arbitratge de la Universitat Nottingham Trent.

D’altra banda, Freixes va ser designada el 21 de gener passat vocal permanent de la Comissió General de Codificació de Dret Públic en la seva Secció Tercera. Un nomenament ratificat per la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Aquesta Comissió es defineix com “l’òrgan superior col·legiat d’assessorament al ministre o ministra de Justícia al qual correspon, en l’àmbit de les competències pròpies del departament ministerial a què està adscrit, la preparació dels textos prelegislatius i de caràcter reglamentari i totes les altres tasques que se li encomanin per a la millor orientació, preservació i tutela de l’ordenament jurídic”.