L’acadèmic Gay de Liébana presenta el seu últim estudi sobre les finances de les cinc grans lligues europees

José María Gay de Liebana Saludas

Dr. José María Gay de Liebana

José María Gay de Liébana, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va presentar el passat 7 de novembre a la seu barcelonina d’aquesta institució l’estudi “Les finances de les cinc principals lligues europees: anàlisi economicofinancera dels grans clubs”. L’acte va estar presidit pel degà del Col·legi, Anton Gasol, i va ser presentat i moderat per Antoni Artés, membre de la Comissió d’Economia i Finances de l’Esport.

Gay de Liébana va ressaltar el poder econòmic i financer de la Premier League anglesa en el seu conjunt, integrada per 20 clubs, i que suma uns actius totals superiors als 8.000 milions d’euros, seguida de La Liga espanyola, amb uns actius que ascendeixen a més de 4.800 milions. Per darrere queden la Serie A italiana, amb gairebé 4.400 milions, la Bundesliga alemanya -formada per 18 clubs- amb més de 3.200 milions d’inversions i la Ligue 1 francesa, els actius de la qual s’eleven a prop de 2.400 milions d’euros.

Centrat en la temporada 2016-2017, l’última a tancar completament l’exercici, l’estudi detalla les finances de cadascun dels clubs de les grans lligues, examinat els seus actius, els seus passius, els ingressos, despeses i resultats. En aquesta campanya, els 20 clubs de la Premier League van facturar entre ingressos per “match day” -socis, abonats, entrades, explotació dels seus estadis-, per comercialització i per drets de televisió 5.316.000 d’euros, amb unes despeses d’explotació de 5.177.000. La Liga espanyola, en segona posició al rànquing de facturació, va generar ingressos per 2.793 milions d’euros amb unes despeses de 2.888 milions. En aquest cas per davant de la Bundesliga, que va ingressar 2.793.000 incorrent en despeses per 3.225.000. La Serie A, per la seva banda, va facturar 2.125 milions d’euros i les seves despeses van arribar als 2.700 milions, mentre que la Ligue 1 va sumar ingressos d’explotació per 1.643.000 i les seves despeses van ser de 1.918 milions. Els ingressos procedents de les retransmissions televisives expliquen el perquè de l’elevada facturació del futbol anglès, xifrant-se en 3.222 milions d’euros, molt per davant dels 1.300 milions de La Liga espanyola.

Per a Gay de Liébana, el problema econòmic del futbol segueix radicant en l’alt cost del factor treball, en el qual s’inclou a més de les despeses de personal l’amortització dels drets sobre jugadors, que tant a la Premier League com a la Bundesliga arriba al 74% dels seus ingressos d’explotació, mentre a La Liga representa el 72% i en la Serie A italiana suposa el 94%. A la Ligue 1 és del 83%.

Doctor en Ciències Econòmiques i en Dret, Gay de Liébana és professor titular de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i ha publicat nombrosos informes sobre l’economia i les finances del futbol i recentment el llibre “La gran burbuja del fútbol”, en el qual explica els diferents models de negoci dels grans clubs europeus. L’acadèmic va col·laborar amb la UEFA amb motiu de la posada en marxa del “fair play” financer als clubs de futbol europeus i és ponent en el curs que organitza la Reial Federació Espanyola de Futbol sobre la matèria.