Santiago Castellà, professor de Dret Internacional de la Universitat Rovira i Virgili, director de la seva Càtedra Smart City i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el 7 de maig de 2018 a la taula rodona “Nous equilibris nord/sud a l’espai Europeu”, organitzada per l’Associació d’Antics Funcionaris de la Unió Europea (AIACE) en el marc de la seva reunió anual, que es va celebrar a Tarragona. El debat, per la seva banda, va tenir lloc al Centre Tarraconense El Seminari.

Al costat de Castellà, van participar en la taula rodona Joaquín Díaz Pardo, president de AIACE Internacional; Jordi Garcia-Petit, exdirector del Comitè de Regions de la Unió Europea, i Alfonso González Finat, exdirector de Xarxes Transeuropees de la Comissió Europea. El debat va abordar els reptes de futur de les institucions europees per pal·liar els desequilibris encara existents entre les regions del sud i del nord, més enllà de les qüestions econòmiques.

Entre els seus objectius fundacionals, la AIACE té el mandat de contribuir a l’estudi de la integració europea i a la sensibilització de l’opinió pública aportant la seva col·laboració i experiència tant a les institucions comunitàries com a les nacionals o a institucions privades treballant en aquests temes. Vet aquí que la AIACE organitzi periòdicament trobades com la de Tarragona amb la participació d’experts en temes europeus i coopera activament amb el moviment europeu.

 

Més informació sobre la trobada

Programa de l’acte

 

Santiago José Castellà a l'acte "Nous equilibris nord/sud a l'espai Europeu"