Federico Fernández de Buján

Federico Fernández de Buján

Federico Fernández de Buján, catedràtic de Dret Romà de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, ha donat a la Biblioteca de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) el llibre “La enseñanza universitaria a distancia, una reflexión desde la UNED”, editat per aquesta mateixa universitat. A la seva obra, Fernández de Buján porta a terme una anàlisi de l’adequació que necessiten els sistemes d’aprenentatge quan s’apliquen al model de l’ensenyament obert. Assenyala les particularitats que presenten el professorat, l’alumnat i els mitjans docents, amb especial atenció a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació. Així mateix tracta de buscar l’excel·lència en aquest model educatiu i formula la seva pròpia definició sobre l’ensenyament a distància.

L’acadèmic aborda el seu estudi des dels diversos angles del procés de l’educació superior: els centres universitaris, les obres de referència, el temari i les seves unitats didàctiques, el professorat i el mateix alumne. Detenint-se en el model de la UNED, amb els seus centres associats, el seu material d’estudi propi i les seves especificitats. “Els dotze capítols de què es compon aquest estudi han pretès presentar un marc general de l’ensenyament universitari a distància impulsat des de la UNED. Res no ha quedat, deliberadament, fora. Tot i així, tot el que s’enuncia és només un esbós provisional, que aspira a contribuir a la plasmació gràfica de la nostra realitat educativa”, assenyala l’autor.

“Es tracta d’una obra seriosa i, al seu torn, d’amena lectura, que expressa una clara comprensió del que la UNED vol dir, contrastada per la feina diària d’un excel·lent professor universitari. Crec, en definitiva, que la seva lectura resultarà summament positiva per a tots aquells que volem conèixer i col·laborar en l’apassionant projecte que la nostra universitat significa”, assegura al pròleg de l’obra Jaime Moltalvo Correa, rector de la Universitat Nacional d’Educació a Distància al moment de la publicació.