Jorge Bachs Ferrer, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, ingressarà com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que se celebrarà a Barcelona el proper dimarts, 8 de novembre.

El recipiendari llegirà el discurs d’ingrés “Incertidumbre y neurociencias: pilares en la adopción de decisiones”. Li respondrà en nom de la RAED l’acadèmic de número Jaime Gil Aluja.

Descarregueu invitació